Grundutbildning, Göteborg

torsdag 16 november 2017fredag 17 november 2017

Under två dagar får du lära dig fyra enkla metoder för lugn och ro i förskolan och skolan: stillhet, beröring, reflektion och rörelse i form av meditativ gång. Du får ta del av forskning som gjorts på Drömmen om det godas metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet. Här kan du även ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder inom förskola och skola.

Utbildare: Ann Nystrand är utbildare i Drömmen om det godas metoder och vår kontaktperson i Göteborg. Hon arbetar även som kroppsterapeut.

Tid: 9.00-16.30.

Plats: Lokal i Göteborg meddelas senare.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.