Grundutbildning, Östersund

torsdag 1 mars 2018fredag 2 mars 2018

Tid: 9.00-16.30. Utbildare: Anna Lundstedt, Hans Kernell.

I vår grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro: stillhet, beröring, rörelse (meditativ gång) och reflektion. Metoder, som efter genomgången utbildning direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du öva på våra metoder och samtidigt
• ta del av forskning som gjorts på våra metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Kursmaterial ingår.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.