Informationsträff och lunch, Åhus

tisdag 22 maj 2018

Tid: 12.30 – 14.30. Plats: ÅhusGården, Åhus. Anmälan senast torsdag 17 maj.

Drömmen om det godas stillhetsmetoder, baserade på mindfulness ger:

Minskad stress och oro –  Ökad förmåga till koncentration och lärande  – Förbättrad arbetsmiljö


Det här säger eleverna:

”Jag tycker det var fantastiskt skönt. Blev så avslappnad. Lider tyvärr av en diagnos APD som gör mig otroligt stressad. Detta hjälpte mig mycket idag.” gy elev åk 2

Det här säger lärare i Bengtsfors efter två utbildningsdagar:

”Jag hade inte så specifika förväntningar. Ville bara att det skulle kännas bra eftersom jag upplever att många av de fortbildningar vi är på i skolan inte alltid är bra. Nu känner jag wow!!!”


Program: 13.00 – 14.30

  • Kort introduktion till Drömmen om det goda
  • Forskning kring vad metoderna kan bidra med, Ewa Hildén beteendevetare inom kognitiv neurovetenskap och verksam inom Drömmen om det goda
  • Vad säger läroplanerna, Ingrid Torstensson f.d. rektor i Kristianstads Kommun
  • Praktiska övningar från förskola till gymnasium, exempel från skolvärlden hur det kan gå till, av Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist speciallärare, båda utbildare och workshopledare på Drömmen om det goda
  • Information om utbildningar

Kostnad för lunch 100 kr –  för övrigt ingen kostnad.

Varmt välkomna!