”Psykisk hälsa” – en rättighet för alla unga

Fredag 30 juni 2017

Samtal om stressens påverkan på hälsan och vad som kan förändra och förbättra den psykiska hälsan för unga. Arrangör: S:t Lukas.

Foto: Anders Rosenberg

Psykisk ohälsa bland unga är ett ökande samhällsproblem.

Hur hittar vi lösningar för att tackla detta. Hur kan förebyggande insatser se ut?

Vad säger forskningen kring fungerande metoder vid stress, oro och depression? 

Nu är sommaren här och den inleds med en spännande vecka i Almedalen. 

Drömmen om det goda medverkar också i år i S:t Lukas välbesökta seminarium.

Välkommen den 7 juli kl 8.45-10.15.

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, ingång Almedalen. 

Program att skriva ut! St Lukas Folder Almedalen 2017

Länk för anmälan: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48427

Drömmen om det goda har under 20 år arbetat med skolor och experter och lyft betydelsen av lugn och ro för barn och unga i förskolor, grundskolor och gymnasier. Ett utbildningsmaterial finns utvecklat för de 1200 lärare som senaste 5 åren inspirerats och utbildats. Mycket goda resultat finns för över 10000 barn och unga som varje dag får möjlighet att arbeta med korta stunder av stillhet. Vår erfarenhet visar att barn och unga har lätt att ta till sig övningarna och att man efterfrågar mer när man provat på. Vi ser att enkel Mindfulnessbaserad stillhetsträning under dagen gör underverk för barn och elever i alla åldrar, men också för stressade lärare.

I det 3-åriga projektet  ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden, tränar elever medveten närvaro för att uppnå ökad studiero och avhjälpa stressen. Resultaten efter 2 år är glädjande med ca 1800 elever som tränat på skoltid och som med appen ”Mitt Lugn” även haft stöd att träna på fritiden.

Drömmen om det godas verksamhet, grundar sig på erfarenhet och forskning, stöds också av Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen.

Anna Bornstein tilldelas priset Pennan 2017 av Humanism & Kunskap

Onsdag 24 maj 2017

Drömmen om det goda gläds över att Anna Bornstein den 6 juni får ta emot Humanism & Kunskaps pris ”Pennan” 2017 på Anundshög norr om Västerås. Priset ges till en författare, journalist som utfört en extraordinär insats i humanismens tjänst. Hon har röstats fram av Humanism & Kunskaps medlemmar och tilldelas priset framför allt för skolprojektet Drömmen om det goda, för att hon ”oförtröttligt i tjugo år arbetat med Drömmen om det goda, som praktiseras i många skolor med goda resultat.” Förutom författare, journalist och föreläsare är Anna Bornstein initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda som verkar inom förskola och skola för lugn och ro med övningsformer som Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse.
 

Årsmöte

Torsdag 13 april 2017

Medlemmar inbjudes till extra årsmöte den 19 april kl 17.00 samt ordinarie årsmöte den 23 maj kl 17.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.

Drömmen om det goda i Sverige

Tisdag 4 april 2017

Vi finns idag på många platser runt om i Sverige. Nya platser läggs till på Sverigekartan nedan efterhand som vi genomför utbildningar.

Barn behöver stillhet och ro för att må bra P4 Östergötland

Tisdag 21 mars 2017

Lyckad Inspirationsdag arrangerad av Norrköpings kommun tillsammans med Drömmen om det goda och förskolorna Armbandet och Kättsätter. SR P4 östergötland sände live under dagen!

Ilena Lumme Sundgren, Marie Dohlmar, Marie Boris-Möller, samt Ann-Kristin Källström Sundgren. Foto: Rosmari Karlsson/Sveriges Radio.

Idag samlades pedagoger från förskolor och skolor i Norrköping för att inspireras på temat om att stillhet är viktig för hjärnan och hälsan.

Hör intervju med Marie Boris-Möller, Ilena Lumme Sundgren och Marie Dohlmar