Fullsatt frukostmöte i Stockholm

Torsdag 1 september 2016

Bra start på hösten!
Fullsatt frukostmöte med Ulrika Sedell och boken ”Bortom glastaket”. TACK!!
Insiktsfullt ledarskap, en viktig del i det egna ledarskapet och där Drömmen om det goda erbjuder en bas med enkla metoder för lugn och ro i skolan!!