Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Onsdag 30 augusti 2017

Nu kan din skola söka bidrag till Drömmen om det godas utbildningar! Lämna in ansökan senast 15 september! Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling.

 Läs mer på Skolverkets hemsida