Projektet ”Mitt Lugn” presenteras på Riksdagen 25 april

Torsdag 26 april 2018

  Projektet ”Mitt lugn” presenterades den 25 april på Riksdagen av projektgruppen i samband med ett seminarium som leddes av Anne Marie Brodén. Allmänna arvsfonden har under 3 år stöttat projektet.