Inspirationsfrukost i Göteborg

Fredag 3 februari 2017

Göteborg – på gång! Inspirationsfrukost idag.

Tack till Katarina Laundy, leg psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet, för inspirerande föredrag om forskningsprojekt i grundskolan. TMR – träning i medveten närvaro och resiliens. Workshop på Hvitfeldtska gymnasiet med projektet ”Mitt lugn” och nu Frukostinspiration i Göteborg!! häromdagen och 27-28 april grundutbildning!!

Projektet Mitt Lugn i gymnasieskolan

Tisdag 20 december 2016

Fin och informativ intervju med Hans Kernell lärare och Matilda elev
på Jämtlands gymnasium i Östersund!!
Drömmen om det godas projekt stöds av Allmänna arvsfonden.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…#

Stress bland ungdomar är ett växande problem och nu ska 160 gymnasieelever på Jämtland gymnasium utbildas i mindfulness, avslappning och massage.
SVERIGESRADIO.SE

20 års-jubileum med Drömmen om det goda

Fredag 9 december 2016

rosor-20arsjubileet-foto-lotta-olsson tarta-20arsjubileet-foto-lotta-olsson

En varm stämning, många fina möten och stor framtidstro präglade vårt 20-årsjubileum. Anna Bornstein, initiativtagare till Drömmen om det goda, jubileumstalade om hur det hela började och hur det vuxit fram och om vår  värdegrund: varje människa har ett inre värde en potential av godhet, medkänsla och vishet. Anna är en förebild för många av oss. Tusen tusen tack!!

”Vi kan aldrig få fred i den yttre världen så länge vi försummar den inre och så länge vi inte stiftar fred med oss själva.” Dalai Lama.

Den 23 maj 1996 kulminerade icke-vålds projektet ”Dalai Lamas Perspektiv”. Globen fylldes med 7000 gymnasieungdomar och nästan lika många vuxna. Projektet var ett samarbete med utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Gensvaret var överväldigande. Det var ur detta som den ideella föreningen Drömmen om det goda skapades. Dalai Lama bjöds in som Nobels fredspristgare och representant för ickevåld. Vi förhöll oss, som alltid, politiskt och religiöst oberoende.

Flera av de som var med då och tillkommit genom åren fanns i publiken bland andra; Mats Hulth, som då var finansborgarråd gav oss möjligheten att använda Globen. Gunvor Nilsson, som under många år varit verksam på kansliet. Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med arbetet i förskolan.

Anne Marie Brodén, ordförande i Drömmen om det goda  och Marie Boris-Möller, generalsekreterare talade om visionen framåt och det vi åstadkommit genom årens lopp.

Idag har mer än 700 lärare utbildats. Varje dag får tusentals barn och elever ta del av enkla metoder för lugn och ro i skolan. Drömmen om det goda har kommit en lång väg tack vare våra gemensamma insatser och stöd på vägen. Det finns stöd inom forskningen i Sverige genom Yvonne Terjestam, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet och internationellt bland annat genom Education Initiative, Stress Management for Students at Benson/Henry Institute for MindBody Medicine.

Frukostmöte i samarbete med Utbildningsförvaltningen!

Torsdag 10 november 2016

Idag i snöyran har ett viktigt frukostmöte med engagerade deltagare från gymnasieenheten, skolor och organisationer genomförts.

Lena Hanberg, chef på skolstöd hälsade oss välkomna!
Marie Ryd gav oss Insikt och förståelse om ”Hjärnans villkor”. Anne Marie Brodén berättade om projektet ”Mitt Lugn” för och av gymnasieelever. Och Marie Boris-Möller berättade om Drömmen om det godas verksamhet som varje dag ger tusentals barn och elever möjligheter till lugn och ro.

Frukostmöte på Stockholm stads utbildningsförvaltning

Tisdag 18 oktober 2016

Lugn och ro i skolan? Varför är det så viktigt för hjärnan?

Den 10 november håller Drömmen om det goda ett frukostmöte på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Marie Ryds föreläsning På hjärnans villkor! ger insikt i och förståelse för hjärnans naturlagar.

Jan Holmquist, gymnasiedirektör och Lena Hanberg, avdelningschef för lärande och elevhälsa Stockholms stad önskar välkomna. Marie Boris-Möller, generalsekreterare för Drömmen om det goda, berättar om våra metoder och arbete på förskolor och skolor. Vår ordförande Anne Marie Brodén informerar om projektet ”Mitt Lugn”, som hon är samordnare för. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden för och av gymnasieungdomar.

Marie Ryd

På hjärnans villkor!

Hur kan ny kunskap om hjärnan komma till nytta i människors vardag och i din vardag som pedagog och ledare? Hur kan du lära känna din hjärna, och förstå andras?

Maries föreläsning fokuserar på hur hjärnan fungerar och att vi måste lära oss att beakta vissa av dess biologiska principer när det kommer till förmågor som beslutsfattande, minne, relationer, teamarbete, fokus, flow och närvaro. Hon kallar det hjärnans naturlagar. Marie Ryd är bland annat doktor i medicinsk vetenskap och vetenskapsjournalist. Med ett förflutet som forskare på Karolinska Institutet kan hon den vetenskapliga metoden och disputerade 1992 inom molekylärbiologi, mikrobiologi och immunologi.