Satsning i Bengtsfors kommun för lugn och ro i skolan med Drömmen om det goda-metodiken

Måndag 5 november 2018

Maria Adolfsson

Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist

”De lärare som gör övningar med sina elever blir själva lugna av att göra det, så det är ju stresshantering för både vuxen och barn.”

Under hösten har 15 lärare och personal inom elevhälsan i Bengtsfors kommun gått Grundutbildning i Drömmen om det goda-metodiken för lugn och ro i skolan. Utbildare Ingrid Torstensson och Margareta Rosenquist ledde deltagarna under två dagar i stillhet, reflektion, beröring och rörelse. För rektorer och chefer hölls en heldags introduktion. Satsningen drivs av skolpsykolog Maria Adolfsson i samarbete med Folkhälsorådet. Maria hoppas att metodiken ska bli en del av skolans vardag i framtiden.

Läs mer:

INblick nummer 9 2018 Bengtsfors kommun artikel om Drömmen om det goda

Skolforum 29-30 oktober

Torsdag 11 oktober 2018

Kom till våra seminarier tisdagen den 30 oktober. 

Marie Ryd inleder båda seminarierna och introducerar oss till ny och viktig kunskap om hjärnans behov av stillhet. 

Under mässdagarna finns vi som utställare i monter C12:53 nära Norra scenen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen!

Marie Ryd, doktor i medicinska vetenskaper och vetenskapsjournalist med specialistkunskap kring forskning om hjärnans behov av stillhet.Stillhet på schemat – varför är det viktigt i skolan?

För dig på Gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan

Tisdag 30 oktober kl 9.45 – 10.15

Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön. Erfarenheter från gymnasieprojektet Mitt lugn som under tre år stöttats av Allmänna arvsfonden.

Under samtalet får du möta: Marie Ryd, Ewa Hildén, Tord Hallberg, Anne Marie Brodén moderator: Marie Boris-Möller

Ewa Hildén, beteendevetare med inriktning på ledarskap samt verksam med utbildningsfrågor för gymnasieskolor på Drömmen om det goda.

Tord Hallberg, fd rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gymnasieskolan har medverkat i projektet Mitt lugn.Stillhet i förskolan – varför är det så viktigt?

Tisdag 30 oktober kl 13.30 – 14.00

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef på Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping och pionjär med Drömmen om det godas arbete i förskolan.Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön. Kom och lyssna till hur Förskolorna Armbandet och Kättsätter, pionjärer med arbetet i förskolan, lyckats och hur TP-förskolor, som arbetat med metoderna lite mer än ett år, också upplever en positiv utveckling med mer lugn och ro i vardagen.

Under samtalet får du möta: Marie Ryd, Ann-Kristin Källström-Sundgren, Ulrika Frisk och Anne Marie Brodén moderator: Marie Boris-Möller

Ulrika Frisk, Rektor på TP-förskolor med ansvar för tre förskolor i Vallentuna kommun. Förskolorna har under ett år och 2 månader arbetat med Drömmen om det godas metoder och nått goda resultat i att skapa lugna och fredliga barngrupper.

Anne Marie Brodén, ordförande Drömmen om det goda samt ledamot i regeringens Barnrättsdelegation.

Marie Boris-Möller, Generalsekreterare Drömmen om det godaStillhetens kraft 15 oktober i Eric Ericsonhallen

Onsdag 10 oktober 2018


Lugna timmen med Anna Bornstein och Lisen Wijkman

Onsdag 3 oktober 2018

Den 22 oktober klockan 17.00–18.30 startar Drömmen om det goda i Stockholm Lugna timmen, en källa för dig som behöver hämta andan i vår snabbt snurrande värld. Inga krav på förkunskaper eller prestationer. Vi hittar lugnet som alltid finns där i vårt inre och sveper in oss i det en stund. Utbyter erfarenheter och tips om hur vi kan hålla kontakten med det även när stressen slår till. Det kostar ingenting, men ger mycket! Nästa tillfälle är den 19 november.

Lugna timmen leds av:

Lisen Wijkman, leg sjukgymnast, lärare i Rosenmetoden och medlem i Drömmen om det goda

Anna Bornstein, författare och journalist, initiativtagare till Drömmen om det goda

För bokning av plats och närmare information om lokal – se under Utbildningar och evenemang på hemsidan.

Stillhetens kraft – Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Tisdag 14 augusti 2018

I stillheten hämtar vi ny kraft och förnyar oss.

Välkommen till Eric Ericssonhallen måndagen den 3 september kl 18.00-19.30.

Arrangör: EIC , Eric Ericson International Choral Centre. Drömmen om det goda stödjer detta evenemang.

Öppna stunder arrangeras under hösten 2018 den 15 oktober och under våren 2019 den 14 januari, 11 mars och 29 april.

Öppna stunder i Eric Ericsonhallen

Måndagkvällar 3/9, 15/10, 2019: 14/1, 11/3, 29/4

Det finns ett obundet Stillhetsrum i FN-huset i New York, instiftat av Dag Hammarskjöld, för främjandet av inre frid som en väg till internationell fred och samspel. Det är nu dags att i Stockholm göra idén med detta rum tillgänglig för alla.

Idag vet vi att Hammarskjöld och alla hans föregångare inom meditation, såväl i öst som väst, var något livsnödvändigt på spåren. Stillhet och mindfulness utvecklar olika mentala styrkor som fokus, medkänsla och förmåga till lugn och reflektion. I boken ”Stillhetens Styrka” sammanfattar forskarna Daniel Goleman och Richard J Davidson den neurovetenskapliga forskning som stödjer detta.

Nu införs öppna stunder av stillhet i Eric Ericsonhallen:

* Mindfulness-baserade meditationer
* Klangskålar och annan meditativ inspiration med bl a Marie Bergman
* Toning med Anna Larsdotter Persson och Marie Bergman
* Integration – Värdegemenskap.

När: Fem måndagkvällar kl 18.00 – 19.30 insläpp 17.30 – 17.55
Spara datumen: 3/9, 15/10 (2018) och 14/1, 11/3, 29/4 (2019)
Var: Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2, på höjden av Skeppsholmen
Arrangör och kontakt: Stiftelsen EIC, Eric Ericson International Choral Centre, Anna Larsdotter Persson www.ericsonchoralcentre.se med stöd hos olika stiftelser såväl som personer verksamma inom vård, forskning, utbildning, politik, näringsliv och olika religioner.
Inträde: Donation om 80 SEK eller mer som täcker omkostnaderna för den unika lokalen som drivs med ideella medel. Swish eller pengar vid entrén. Saknas medel så kontakta oss!

Detta är en förhandsinformation och ”Save the dates”.
Mer information kommer inför varje Stillhetsstund.