Anna Bornstein tilldelas priset Pennan 2017 av Humanism & Kunskap

Onsdag 24 maj 2017

Drömmen om det goda gläds över att Anna Bornstein den 6 juni får ta emot Humanism & Kunskaps pris ”Pennan” 2017 på Anundshög norr om Västerås. Priset ges till en författare, journalist som utfört en extraordinär insats i humanismens tjänst. Hon har röstats fram av Humanism & Kunskaps medlemmar och tilldelas priset framför allt för skolprojektet Drömmen om det goda, för att hon ”oförtröttligt i tjugo år arbetat med Drömmen om det goda, som praktiseras i många skolor med goda resultat.” Förutom författare, journalist och föreläsare är Anna Bornstein initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda som verkar inom förskola och skola för lugn och ro med övningsformer som Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse.
 

Årsmöte

Torsdag 13 april 2017

Medlemmar inbjudes till extra årsmöte den 19 april kl 17.00 samt ordinarie årsmöte den 23 maj kl 17.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Anmälan till: kontakt@drommenomdetgoda.se.

Drömmen om det goda i Sverige

Tisdag 4 april 2017

Vi finns idag på många platser runt om i Sverige. Nya platser läggs till på Sverigekartan nedan efterhand som vi genomför utbildningar.

Barn behöver stillhet och ro för att må bra P4 Östergötland

Tisdag 21 mars 2017

Lyckad Inspirationsdag arrangerad av Norrköpings kommun tillsammans med Drömmen om det goda och förskolorna Armbandet och Kättsätter. SR P4 östergötland sände live under dagen!

Ilena Lumme Sundgren, Marie Dohlmar, Marie Boris-Möller, samt Ann-Kristin Källström Sundgren. Foto: Rosmari Karlsson/Sveriges Radio.

Idag samlades pedagoger från förskolor och skolor i Norrköping för att inspireras på temat om att stillhet är viktig för hjärnan och hälsan.

Hör intervju med Marie Boris-Möller, Ilena Lumme Sundgren och Marie Dohlmar

Inspirationsfrukost i Göteborg

Fredag 3 februari 2017

Göteborg – på gång! Inspirationsfrukost idag.

Tack till Katarina Laundy, leg psykolog och doktorand vid Göteborgs Universitet, för inspirerande föredrag om forskningsprojekt i grundskolan. TMR – träning i medveten närvaro och resiliens. Workshop på Hvitfeldtska gymnasiet med projektet ”Mitt lugn” och nu Frukostinspiration i Göteborg!! häromdagen och 27-28 april grundutbildning!!