Anne Marie Brodén intervjuad i Ekot och P4 Halland om projektet ”Mitt lugn”

Fredag 27 april 2018

I samband med Folkhälsomyndighetens rapport om psykisk ohälsa där skolan speciellt utpekas uppmärksammades projektet ”Mitt lugn”.

Anne Marie Brodén, ordförande i Drömmen om det goda,  intervjuades i Ekot den 26 april och i en lite längre intervju i P4 Halland under rubriken ”Mindfulness – ett verktyg för lugn och ro i skolan”.

Här kan du lyssna på intervjuerna!

Ekot (gå fram till tid 3:06-5:43)

P4 Halland ”Mindfulness – ett verktyg för lugn och ro i skolan”

Projektet ”Mitt Lugn” presenteras på Riksdagen 25 april

Torsdag 26 april 2018

  Projektet ”Mitt lugn” presenterades den 25 april på Riksdagen av projektgruppen i samband med ett seminarium som leddes av Anne Marie Brodén. Allmänna arvsfonden har under 3 år stöttat projektet.

Skärmar, stress och återhämtning – Ung Livsstil

Onsdag 28 mars 2018

Den 19 mars deltog Drömmen om det goda i den fullbokade konferensen Skärmar, stress och återhämtning som arrangerades av Ung Livsstil och hölls på Uppsala Konsert & Kongress.

Konferensen handlade bland annat om hur elever påverkas av skärmar, hur feedback kan öka motivationen till lärande och hur stress i klassrummet kan motverkas. Dagen avslutades på temat återhämtning. Marie Boris-Möller, Generalsekreterare för Drömmen om det goda och Anna Lundstedt, Fil Dr i Etnologi och utbildare i Drömmen om det godas stillhetsmetoder, talade om vikten av att få mer tid för lugn och ro, att minska stress/oro och öka inlärningsförmågan. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med Drömmen om det godas metoder ökar välbefinnandet och minskar stress, våld och aggressivitet. En liknande konferens kommer att hållas i höst.

Läs mer

 

 

Drömmen om det goda på fullsatt seminarium 30 oktober

Tisdag 28 november 2017

Fullsatt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anette Tamm

Drömmen om det godas och Dana förlags monter på Skolforum var välbesökt på Älvsjömässan den 30-31 oktober. Här informerade Marie, Mona, Ewa, Florence och Ebba om Drömmen och våra stillhetsmetoder. Vi medverkade i det fullsatta seminariet ”Stillhet på schemat” den 30 oktober. Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren, pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda, berättade om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun. Gymnasielärare Hans Kernell, verksam på Jämtlands Gymnasium i Östersunds kommun, delade med sig av sin långa erfarenhet av stillhet på gymnasiet och talade om sitt arbete med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”. Gymnasieeleven Jessica Klaff från Linköping berättade om sitt arbete som inspiratör för projektet ”Mitt lugn”. Generalsekreterare Marie Boris-Möller pratade om Drömmen om det godas verksamhet med att införa lugn och ro i förskolor och skolor. Tillsammans med Dana förlag lanserades Anna Bornsteins bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg”, en bok som hon skrivit i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Foton: Anette Tamm

Drömmen om det goda på Skolforum Älvsjömässan den 30-31 oktober

Torsdag 12 oktober 2017

Besök vårt seminarium ”Stillhet på schemat” 30 oktober

Foto: Anders Rosenberg, Tommy Gärdh

Tid: 11.40-12.30.

Plats: Norra scenen, Älvsjömässan

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Möt Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef på Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta.

Hans Kernell, gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun. Där arbetar han också med gymnasieprojektet ”Mitt Lugn”, som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Marie Boris-Möller, generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda.

Anna Bornstein, som initierade arbetet och lanserar sin nya bok ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” som blivit till i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

Drömmen om det goda stöds idag bland annat av Allmänna Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten och Gålöstiftelsen. I Drömmen om det godas 3-åriga projekt ”Mitt Lugn” tränar elever medveten närvaro för minskad stress och ökad studiero.

Besök vår monter C07:39 den 30 – 31 oktober!

Vi medverkar som utställare tillsammans med Dana förlag i monter C07:39. Dana Förlag lanserar i samband med mässan boken ”Stillhet i förskola och skola, steg för steg” av Anna Bornstein i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren.

För mer information om biljettköp, program och bokning av seminarier med mera se www.skolforum.com.

Foto: Rasmus Ledin

Drömmen om det goda – din egen väg till lugn och ro

Minskad stress, ökad inlärningsförmåga och bättre arbetsmiljö. 

www.drommenomdetgoda.se