Barnqigong med grundskoleelever i Uppsala

exempel_tranan_uppsala

Under tre läsår 1998-2002, med återkommande lektioner en gång per vecka, genomfördes ett barnqigongkoncept inom grundskolan årskurs 1-3 i Uppsala. Metoden i qigongkonceptet bestod i huvudsak (2/3) av barn i qigong enligt Biyunmetoden samt inslag av massage, kroppsmedvetenhetsövningar med sinneslekar, funktionslekar, avspänning och stillhetsövningar samt skapande inslag utifrån barnqigongövningarna, litteraturläsning om människokroppen och de berörda djuren i qigongövningarna.

Med Monica Sörberg, Leg.sjukgymnast Qigonginstruktör enligt Biyunmetoden

Läs om studien här