Education Initiative – forskning i amerikanska innerstadsskolor

Education Initiative är ett skolprojekt initierat av professor Herbert Benson, Harvard, chef för Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine i Boston och myntare av begreppet ”avslappningseffekten”.

Projektet som pågått sedan 1989 är utformat för att ge stöd åt lärare och elever och drivs av Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine. Man tränar lärare i avslappnings-effekten och stödjer sedan dessa i deras arbete att införa övningarna i klassrummet.

Metoder som används på institutet för att uppnå avslappningseffekten är bland annat yoga, bön, meditation, autogen träning, visualiseringar, andningsövningar, qigong och rytmisk gång.

Följande resultat med elever i amerikanska innerstadskolor uppnåddes:

  • minskad stress och ångest
  • bättre minne och koncentration
  • bättre akademiska resultat
  • ökad självkänsla

Läs mer om Education Initiative

Läs artikeln Skapa ett inre rum av Anna Bornstein