Utbildningar och evenemang

Drömmen om det goda utbildar pedagoger och annan personal inom skola och förskola. I vår grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro; stillhet, beröring, rörelse och reflektion. Metoder som efter genomgången utbildning direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att hjälpa till att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

De utbildningar som finns på vår hemsida är öppna och vänder sig till dig som arbetar med barn i både skola och förskola. Vi har inplanerade utbildningar i Åhus, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Östersund.

Om du är intresserad av att få en skräddarsydd utbildning till din förskola, skola eller kommun, är du välkomna att kontakta oss för förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se.

För dig som är intresserad av rörelse i form av Qigong eller Naturyoga så erbjuds separata utbildningstillfällen i dessa metoder. För mer info se under respektive metod.

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationer eller frukostmöten!

Grundutbildning, Norrköping

onsdag 26 april 2017torsdag 27 april 2017

Utbildare:

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef för Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda.

Hon föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Marie Dohlmar har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006.

Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Datum: 26-27 april 2017. Tid: 9.00-16.30.

Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Pris: 3 600 kronor/person inklusive lunch. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Göteborg

torsdag 27 april 2017fredag 28 april 2017

Utbildare: Ann Nystrand är utbildare i Drömmen om det godas metoder och vår kontaktperson i Göteborg. Hon arbetar även som kroppsterapeut.

Tid: 9.00-16.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Inspiration, Uppsala

tisdag 9 maj 2017

Föredragshållare: Madeleine Mac Donald, Marie Boris-Möller.

Tid: 8.00-10.00. Frukost serveras kl 7.30.

Plats: Sensus studieförbund (även kallad Kaniken) Västra Ågatan 16, Uppsala.

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016.

Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006.

Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Grundutbildning, Åhus

torsdag 11 maj 2017fredag 12 maj 2017

Tid: 9.00-16.00 båda dagarna.

Plats: ÅhusGården, Sigfridsvägen 1, Åhus. www.ahusgarden.se

Utbildare: Margareta Rosenquist & Ingrid Torstensson. Kontaktperson: Ingrid Torstensson, tel. 0709812160, ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se.

Minst 10 deltagare för genomförande av kursen. Sista anmälningsdag 27 april.

Margareta Rosenquist, utbildare för Drömmen om det goda och f. d. speciallärare i Kristianstads kommun, leder utbildningarna tillsammans med Ingrid Torstensson, f. d. rektor i Kristianstad.

Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan har man idag forskat på och de är grundligt utvärderade. Lärare och elever upplever minskad stress, en förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Stillhetsövningarna ökar dessutom koncentrationen och förmågan att lära. De fungerar lika bra i förskolan och grundskolan som på gymnasiet.

Grundutbildningen består av 2 kursdagar.

Du lär dig fyra enkla metoder för lugn och ro i skolan:
STILLHET, BERÖRING, REFLEKTION och RÖRELSE i form av gång. Vi varvar praktik med teori av aktuella forskningsresultat och pedagogik. Under kursen ges tillfälle till erfarenhetsutbyte. I utbildningen ingår kursmaterial och diplom.

Några tankar från tidigare deltagare.

”Tack för två fantastiska dagar som gett mig många nya erfarenheter som jag med glädje kommer ta med mig och dela med mig av!” Anette

”Jag känner lugn och ro och harmoni. Så mycket jag har fått lära mig.”  Lotta

Tankar från elev åk 5 där läraren har Lugn och Ro-stunder ett par gånger i veckan.

”Jag känner mig större/modigare”
”Jag slappnar av”

Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Barnqigong, Norrköping

onsdag 7 juni 2017torsdag 8 juni 2017

OBS! 2+2 utbildningsdagar. Del 1: 7-8 juni. Del 2: 27-28 september.

Tid: 9.00-16.30 samtliga fyra dagar.

Utbildare: Göran Jakobsson.

Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

Pris: 3 700 kronor/person för samtliga fyra dagar. Lunch och fika ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Inspirationsdag, Malmö

måndag 2 oktober 2017

Inspiration, Göteborg

fredag 13 oktober 2017

Föredragshållare: Ann Nystrand.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Tid: 8.00-9.30.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.

Grundutbildning, Åhus

måndag 30 oktober 2017tisdag 31 oktober 2017

Pris: Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Grundutbildning, Göteborg

torsdag 16 november 2017fredag 17 november 2017

Utbildare: Ann Nystrand är utbildare i Drömmen om det godas metoder och vår kontaktperson i Göteborg. Hon arbetar även som kroppsterapeut.

Tid: 9.00-16.30.

Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg. För vägbeskrivning och parkeringsinfo se www.overas.nu.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Fredskraftqigong

Anmäl intresse