Utbildningar och evenemang

Drömmen om det goda utbildar pedagoger och annan personal inom skola och förskola. I vår grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro; stillhet, beröring, rörelse och reflektion. Metoder som efter genomgången utbildning direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att hjälpa till att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

De utbildningar som finns på vår hemsida är öppna och vänder sig till dig som arbetar med barn i både skola och förskola. Vi har utbildningar och evenemang på olika orter i landet. För mer information se respektive utbildnings- eller evenemangstillfälle.

Om du är intresserad av att få en anpassad utbildning till din förskola, skola eller kommun, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@drommenomdetgoda.se.

För dig som gått vår grundutbildning erbjuder vi fördjupningskurser i Qigong och Yoga. Se under respektive metod för mer information.

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationer eller frukostmöten!

Frukostmöte, Stockholm

torsdag 12 april 2018

”Stillhet på förskolan” Vill du veta hur?

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Morgonens speciella gäst är Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda. Förutom arbetet som förskolechef arbetar Ann-Kristin idag som utvecklingsledare, tillsammans med fem chefskollegor, för alla förskolechefer i kommunen. Ann-Kristin berättar om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter. Förskolorna Armbandet och Kättsätter rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Qualis kvalitetssäkring har utvecklats med stöd av Skolverket och används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige.

Ann-Kristin har även medverkat i samband med tillkomsten av boken ”Stillhet i förskola och skola steg för steg”. En lättläst och användbar handbok, med rikliga exempel, väl beprövad erfarenhet samt de senaste forskningsrönen. Författare är Anna Bornstein som också är initiativtagare till Drömmen om det goda. Boken lanserades i samarbete med Dana Förlag under Skolforum i oktober 2017.

Tid: 8.00 – 9.30. Frukost serveras 7.30 – 8.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla Stan i Stockholm.

Frukostmötet är kostnadsfritt!

Varmt välkomna!

Marie Boris-Möller, Generalsekreterare

Drömmen om det goda

Inspirationsträff, Göteborg

torsdag 12 april 2018

Kan elever hitta sin egen väg till lugn och ro?

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val
och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar
att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld
och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.
Nu har ”Drömmen om det goda” kommit till västsverige.
Genom våra fyra metoder, stillhet, rörelse, beröring och reflektion,
ger vi dagens unga de verktyg de behöver.
Verksam inom förskola/skola? Nyfiken och vill veta mer?
Välkommen till Inspirationsträff i centrala Göteborg
När? Torsdagen den 12 April kl 16.00-17.30
Var? Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Hållplats Masthuggstorget, Göteborg
Hur? Låt dig inspireras av våra metoder. Fika finns att köpa, KÖK:17 håller öppet för oss
Vi berättar om vårt koncept och om hur du lätt kan integrera de fyra metoderna i din undervisning.
Tacka JA senast 9 April

Grundutbildning, Norrköping

onsdag 25 april 2018torsdag 26 april 2018

Tid: 9.00-16.30. Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping.

I vår grundutbildning lär vi ut fyra enkla metoder för lugn och ro: stillhet, beröring, rörelse (meditativ gång) och reflektion. Metoder, som efter genomgången utbildning direkt kan användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Under utbildningsdagarna får du öva på våra metoder och samtidigt
• ta del av forskning som gjorts på våra metoder och aktuell hjärnforskning, om hjärnans behov av stillhet
• ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsmetoder som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
• effektiva verktyg för att minska stress
• hjälp att förbättra din egen arbetssituation

Kursmaterial och medlemskap i Drömmen om det goda ingår.

Utbildare:

Ann-Kristin Källström Sundgren är förskolechef för Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda.

Hon föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Marie Dohlmar har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006.

Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Pris: 3 400 kronor/person + mat och fika 200 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Barnqigong steg 1, Norrköping

onsdag 13 juni 2018torsdag 14 juni 2018

Utbildningen består av två delar, steg 1 två dagar och steg 2 två dagar. Datum för steg 2 meddelas senare.

Tid: 9.00-16.30 samtliga fyra dagar. Plats: Förskolan Armbandet, Sprängstensgatan 6, Norrköping. Utbildare: Göran Jakobsson. 

Barnqigong är en hälsolek med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren.
Metoden motverkar barns rastlöshet och stress. Den stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållningssätt till naturen. Barnqigongen är utvecklad inom Biyunskolan och utformad för barn i åldern 1-10 år.

Du lär dig Barnqigong och får samtidigt
• ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande
• effektiva verktyg mot stress

Kursen ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Pris: 3 500 kronor/person + mat och fika 200 kronor för samtliga fyra dagar. Medlemskap i Drömmen om det goda ingår. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.

Fredskraftqigong

Anmäl intresse


Pröva på Fredskraftqigong

Anmäl intresse

Du har nu möjlighet att komma och lyssna till Daniel Richardsson. Daniel har under många år varit verksam inom Drömmen om det goda och Biyunakademin. Nu kommer han för att berätta om Fredskraftqigongen, som är speciellt framtagen för barn (från 10 år) och ungdomar. Kom och lyssna och pröva på!!


Fördjupning

Anmäl intresse


Inspiration

Anmäl intresse


Barnqigong

Anmäl intresse


Naturyoga

Anmäl intresse