Grundutbildning, Åhus

måndag 30 oktober 2017tisdag 31 oktober 2017

Tid: 9.00-16.00. Plats: Lokal meddelas senare.

Utbildare:

Foto: Kersti Hilding Hansen

Margareta Rosenquist, f. d. speciallärare i Kristianstads kommun, leder utbildningen tillsammans med Ingrid Torstensson, f. d. rektor i Kristianstad.

Pris: Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.