Barnqigong

Drömmen om det goda använder metoder från Biyuntraditionen. Biyunqigong är en modern mind/body metod. Den består av långsamma, mjuka och enkla rörelser. Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stressbetingade sjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Barnqigong är en hälsolek för barn mellan 1-10 år. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress, stimulerar deras fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållande till både sig själva och andra.

Du lär dig Barnqigong och får
• ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande
• effektiva verktyg mot stress

Utbildningen sker i två steg under fyra dagar uppdelade på steg 1 två dagar och steg 2 två dagar. Den ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Barnqigong

Anmäl intresse