Evenemang

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationsträffar eller frukostmöten!
På inspirationsträffarna presenterar vi vår verksamhet och berättar om våra fyra metoder till lugn och ro; stillhet, reflektion, beröring och rörelse. Vi ger dig dessutom ett smakprov på någon av dem!
Våra frukostmöten presenterar vår verksamhet och våra fyra metoder och har med någon föreläsare inom ämnen som berör vår vision om trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro. Läs mer under respektive rubrik.

Tid: 7.45-9.30. Plats: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, Stockholm. Inspirationen är kostnadsfri.

Ett nytt skolår börjar. Vilka verktyg behöver vi för att få en bra vardag och en lugn lärmiljö för både barn och vuxna. Hur för vi in detta in i vår arbetsvardag.

Kom och inspireras av lärare och rektorer från förskola, skola och gymnasium. Du får också möta några av våra duktiga utbildare och workshopledare. Vi bjuder in till inspirationsmöten där du får ta del av våra metoder och kunskap om vilken effekt de har. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Medverkande: utbildare Lotta Olsson och Ida Nissle samt TP förskolors utvecklingsansvariga Ulrika Frisk.

Frukostmöte

Anmäl intresse


Inspiration

Anmäl intresse