Evenemang

Är du nyfiken och vill veta mer – kom till våra kostnadsfria inspirationsträffar eller frukostmöten!
På inspirationsträffarna presenterar vi vår verksamhet och berättar om våra fyra metoder till lugn och ro; stillhet, reflektion, beröring och rörelse. Vi ger dig dessutom ett smakprov på någon av dem!
Våra frukostmöten presenterar vår verksamhet och våra fyra metoder och har med någon föreläsare inom ämnen som berör vår vision om trygga barn och unga med god självkänsla och förmåga till närvaro. Läs mer under respektive rubrik.

Inspiration, Östersund

måndag 26 februari 2018

Tid: 16.30 – 18.30. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Litsvägen 31 A i Östersund.

Välkommen till Drömmen om det godas inspirationsmöte för mer kunskap om våra stillhetsmetoder baserade på mindfulness.

Låt dig inspireras av andra lärares erfarenheter och möt bl a Hans Kernell, en av de lärare som länge arbetat med Drömmens metoder. Hans delar med sig av erfarenheter från Jämtlands gymnasium där Drömmens Arvfondsprojekt ”Mitt Lugn” pågår. Marie Boris-Möller, generalsekreterare, berättar om Drömmen om det godas ideella organisation och hur arbetet bedrivs för minskad stress, ökad koncentration och inlärningsförmåga och en bättre arbetsmiljö i skola och förskola.

Arrangemangen i Östersund sker i samverkan med Vuxenskolan.

Pris: Inspirationen är kostnadsfri.

Frukostmöte, Stockholm

torsdag 12 april 2018

”Stillhet på förskolan” Vill du veta hur?

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

 

Morgonens speciella gäst är Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda. Förutom arbetet som förskolechef arbetar Ann-Kristin idag med chefsutbildning för alla förskolechefer i kommunen där en viktig del av utvecklingen är införandet av Drömmen om det godas metoder i förskolans vardag. Ann-Kristin berättar om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter. Förskolorna Armbandet och Kättsätter rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Qualis kvalitetssäkring har utvecklats med stöd av Skolverket och används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige.

Ann-Kristin har även medverkat i samband med tillkomsten av boken ”Stillhet i förskola och skola steg för steg”. En lättläst och användbar handbok med övningar och exempel från verkligheten. Författare är Anna Bornstein som också är initiativtagare till Drömmen om det goda. Boken lanserades i samarbete med Dana Förlag under Skolforum i oktober 2017.

Tid: 8.00 – 9.30. Frukost serveras 7.30 – 8.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla Stan i Stockholm.

Frukostmötet är kostnadsfritt!

Varmt välkomna!

Inspiration

Anmäl intresse


Frukostmöte

Anmäl intresse