Fördjupning

För dig som genomgått Grundutbildningen och som känner att du vill fördjupa dina kunskaper om Drömmen om det godas metoder och motiveras till egen regelbunden träning av stillhetsmetoder. Utbildningen är en heldag där syftet är att ta tillvara på de erfarenheter alla har med sig, men också att få ny kunskap och insikt.
Kursmaterial ingår.

För aktuellt program och frågor kontakta kontakt@drommenomdetgoda.se.

Fyll gärna i en intresseanmälan nedan.

Fördjupning

Anmäl intresse