Frukostmöten

Tanken med våra frukostmöten är att du skall få en inspirerande stund och kunskap om ämnen som angränsar till vår verksamhet. Vi brukar ha föredragshållare som tar upp teman som exempelvis hjärnans behov av stillhet, inre ledarskap, våra metoder i en pedagogisk verksamhet och hjärnforskning i samband med inlärning. Vi presenterar alltid vår organisation och brukar bjuda på något smakprov av någon av våra metoder.

Frukostmöte, Stockholm

torsdag 12 april 2018

”Stillhet på förskolan” Vill du veta hur?

Hur reagerar barn och elever på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

 

Morgonens speciella gäst är Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköpings kommun och pionjär med stillhet för de yngsta med Drömmen om det goda. Förutom arbetet som förskolechef arbetar Ann-Kristin idag med chefsutbildning för alla förskolechefer i kommunen där en viktig del av utvecklingen är införandet av Drömmen om det godas metoder i förskolans vardag. Ann-Kristin berättar om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter. Förskolorna Armbandet och Kättsätter rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Qualis kvalitetssäkring har utvecklats med stöd av Skolverket och används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige.

Ann-Kristin har även medverkat i samband med tillkomsten av boken ”Stillhet i förskola och skola steg för steg”. En lättläst och användbar handbok med övningar och exempel från verkligheten. Författare är Anna Bornstein som också är initiativtagare till Drömmen om det goda. Boken lanserades i samarbete med Dana Förlag under Skolforum i oktober 2017.

Tid: 8.00 – 9.30. Frukost serveras 7.30 – 8.00.

Plats: Kornhamnstorg 6, 5 tr, Gamla Stan i Stockholm.

Frukostmötet är kostnadsfritt!

Varmt välkomna!

Frukostmöte

Anmäl intresse