Metoder för grundskolan

metoder_grundskolan

DoG_film_banner_150Drömmen om det goda-metodiken används flitigt i grundskolans alla årskurser. Många lärare blir förvånade över det positiva gensvaret hos eleverna, även de mest splittrade och rastlösa eleverna tar till sig övningarna när de väl fått pröva på dem. Forskning med högstadieelever visar på effekter hos eleverna som bl a minskad psykisk ohälsa, mindre emotionella problem och stress, förbättrade relationer till kamrater och förbättrad trivsel i skolan och bättre självbild. Goda effekter kan uppnås på kort tid och med förhållandevis liten insats från lärarens sida.


”Jag tycker att jag har blivit starkare inombords och kan fokusera på min sport bättre.”
Grundskoleelev åk 8


”Klassen är mycket lugnare och man kan känna sig in i sitt inre eftersom allting är så tyst och atmosfären mycket lugnare än den brukar vara.  Stressen försvann så småningom med avslappningen. Nu är den nästan helt borta, jag känner inte längre av pressen på mig.”
Högstadieelev åk 8


Forskningsprojektet Barn i balans

När psykologen och forskaren Yvonne Terjestam utformade sitt forskningsprojekt Barn i balans, ville hon undersöka hur stillhetsmetoderna mottogs på grundskolans högstadium, åk 7 och 8. Valhallaskolan i Oskarshamn deltog 2005-2006 i projektet. Marianne Henriksen, ledare för ett av de lärarteam som instruerades i metodiken trodde inte att hennes elever skulle kunna ta emot stillhet. De skulle öva 2-3 gånger i veckan i åtta veckor, men efter två veckor förklarade Marianne för Yvonne: ”Jag bryr mig inte om vad er forskning kommer fram till, jag kommer att fortsätta med de här metoderna ändå! De har åstadkommit så stora positiva förändringar redan!

Stillhetsövning för grundskolan

Meditera när du skalar en apelsin

Dra några djupa andetag. Slappna av. Släpp tanken på det förflutna och framtiden. Koncentrera dig på nuet. Var öppen och mottaglig.

Betrakta apelsinen, erinra dig var den har kommit ifrån, njut av dess färg, konsistens och form. Känn den härliga doft som apelsinen utsöndrar när du skalar den. Se hur apelsinen är formad i klyftor och dela varsamt på klyftorna. Lägg märke till hur du tuggar apelsinen. Tuggar du med båda käkarna eller bara med den ena? Hur många gånger tuggar du innan du sväljer? Gör dig ingen brådska. Tugga långsamt. När du märker att din uppmärksamhet vandrar, så sluta att äta för ett ögonblick.

Svälj vad du har i munnen och låt gommen vara tom en kort stund. Ta ett djupt andetag och fortsätt sedan att äta. Tillåt dig själv att glädjas över den njutbara upplevelsen att äta med uppmärksamhet.