P4 29 december – med Ann-Kristin, regional samordnare i Östergötland

Den 29 december 2022 deltog Ann-Kristin Källström-Sundgren i P4 Östergötland. Hennes mångåriga arbete med Drömmen om det goda uppmärksammades genom en rad nomineringar till årets Östgöte. Lyssna på programmet nedan där hon berättar om sitt framgångsrika arbete med Drömmen om det goda i förskolan. Ann-Kristin är tidigare rektor i förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. […]

Certifiering av Drömmen om det goda-förskolor

Förskolorna Myran, Lill-Myran/Rödmyran i Vårby, Dibber AB certifierades under festliga former utomhus på plats i Vårby gård den 1 december 2022. Under certifieringen deltog många barn från förskolornas olika barngrupper tillsammans med Rektor Marie Lundqvist samt ambassadörerna för Drömmen om det goda Patricia Jansson Tollefsen och Özlem Bozkurt. Drömmen om det goda ser fram emot […]

Artikel i DN med Didaktus gymnasium, en av Drömmen om det godas referensskolor

”Här startar eleverna med mindfulness för att få lugn” artikel i DN 15 november 2022 ”Hälften av alla unga har problem med stress. Det märks inte minst i skolans värld. Läraren Peter Milton på Didaktus gymnasium har börjat med mindfulness för eleverna för att hjälpa dem att rikta uppmärksamheten åt rätt håll.” – Jag försöker […]

”Barnkonventionen och barnets rättigheter kopplat till Drömmen om det godas arbete med barn och unga”

Den 25 oktober 2022 genomförde Drömmen om det goda ett webbinarium. Med vår inbjudna gäst Marie Lundin-Karphammar, barnrättsjurist på SKR, gavs möjligheter till ett samtal om Barnkonventionen och hur barnens rättigheter tillvaratas genom Drömmen om det godas arbete i förskolan och skolan. Deltog gjorde även Anne Marie Brodén, ordförande och Anna Lundstedt, utbildningsledare på Drömmen […]

Besök av förskolor från Leipzig i Tyskland

I slutet av september 2022 kom personal från en rad förskolor i Leipzig för att delta i en grundutbildning i Norrköping och åtföljande studiebesök på förskolor i Norrköping och Stockholm. Många förskolor har redan tidigare fått möjlighet att delta i Drömmen om det godas utbildning genom den samverkan som sker med EU/Erasmus och organisationen Fairbund. […]

Verktyg för lugn och ro på Edenryds skola i Kristianstad

Margareta Rosenquist och Ingrid Torstensson ger lärare på Edenryds skola i Kristianstad verktyg för att skapa lugn i klassrummen med Drömmen om det goda-metoden. Om detta berättas i Kristianstadsbladet 3 juni 2022. Läs artikeln

Artikel om Drömmen om det goda på Väskolan

I artikeln ”Här undervisar lärarna i lugn och ro” skriver Grundskoletidningen nr 5/2022 om kurator Hanna Johansson och hur de på Väskolan i Kristianstad arbetar med Drömmen om det godas metod. Läs artikeln

Ungdomsgruppen på Moderna museet 31 maj

En kreativ workshop och inspirerande möten med ungdomar på Moderna museet. Drömmen om det godas ungdomsgrupp målade mandalas, reflekterade över konst och vad som ger lugn i vardagen, gjorde stillhets- och beröringsövningar tillsammans med Moderna museets ungdomsråd och elever från Didaktus gymnasium, Liljeholmen. Tack alla som möjliggjorde arrangemanget – Adam Wallenberg, Jessica Eldenstjärna, Peter Milton, Mona […]

Certifiering i Dalarna 11 maj

Den 11 maj 2022 certifierades Förskolan Elefanten i Leksand till en Drömmen om det goda-förskola! Det var en efterlängtad dag med förväntansfulla barn, personal och föräldrar. Motiveringen löd: Förskolan Elefantens verksamhet genomsyras i det dagliga arbetet av Drömmen om det godas metod för lugn och ro. De fyra övningsformerna som ingår: stillhet, beröring, reflektion och […]