Välkommen till en vardag med välmående för stora och små

Med Drömmen om det godas evidensbaserade metod får barn och ungdomar tillgång till sin förmåga att hantera stress och olika slags oro, inte bara i skolan utan genom hela livet. Vi har verktyg för stillhet och lugn och ro för både vuxna och barn.

Alla ska kunna hitta sitt eget lugn och ro

Vi har varit verksamma i 25 år och har under den tiden hjälpt många barn och ungdomar att hitta sin egen väg till lugn och ro. Genom våra utbildningar får du verktyg som leder till lugn och som minskar psykisk ohälsa.

Vår metod är till för alla och går enkelt att anpassa för olika åldrar barn som vuxna. Genom en förebyggande insats vill vi minska den psykiska ohälsan, öka studiero och koncentration för barn och unga.

Med vår app Mitt lugn kan du hitta, träna och komma igång med ditt egna lugn.

Så här fungerar metoden

Vår metod består av fyra övningsformer som innefattar stillhet och mindfulness. Tillsammans ger de dig verktyg för stresshantering, förebygger psykisk ohälsa och skapar ditt lugn.

Stillhet

Enkla avslappnings- och visualiseringsövningar anpassade för olika åldersgrupper. Övningarna görs stillasittande och gärna med slutna ögon. En sådan övning kan exempelvis vara att du andas djupt och långsamt och lyssnar till din egen andning.

Beröring

Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barn och elever kan göra på varandra. I beröringen ingår träning av koncentration och uppmärksam närvaro.

Reflektion

Reflekterande samtal i grupp med existentiella teman, exempelvis “Vad är mod? Vad är kärlek?”. En viktig del av övningen är att lära sig lyssna på varandra och sig själv, lyssna bakom orden, och att tala från hjärtat. 

 

Rörelse

Långsam koncentrerad rörelse. Den enklaste är meditativ gång och kan användas direkt utan träning. Sen kan du fördjupa dig i  fredskraftqigong, barnqigong och/eller yoga.

Appen Mitt lugn

Mitt lugn initierades av gymnasieelever som prövat stillhet och ville sprida lugn till kompisar. Mitt lugn är både en app och ett projekt som drevs av Drömmen om det goda 2015-2018 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Drygt 3000 elever fick möjlighet att pröva stillhet- och mindfulnessövningar på lektionstid med sina lärare för att sedan fortsätta på egen hand och dela med andra. Syftet var att skapa trygghet och studiero, minska stress och förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland ungdomar på gymnasieskolor i Sverige.

Appen skapades av utbildare Drömmen om det goda i samverkan med forskare, lärare och elever på gymnasieskolor som Jämtlands gymnasium och Rudbecks gymnasium. Den innehåller fyra olika sorters övningar – stillhet, beröring, reflektion och rörelse – och andra funktioner utformade för att hjälpa dig identifiera när du känner lugn, hur du upplever stress och stillhet samt inspirationsfilmer. Du kan ladda ner app Mitt lugn kostnadsfritt i App Store och Google Play.

Få studiero i din skola

Jobbar du inom förskola eller skola och vill skapa studiero samtidigt som du ger dina elever verktyg för stresshantering? Då kan du utbilda dig hos oss. Med våra utbildningar får lärare en bra grund för att hjälpa sina elever med att hitta sitt eget lugn. Metoden ger påtagliga resultat på kort tid och bidrar på ett enkelt sätt till att skapa den skolmiljö som skollag och läroplan kräver av ”trygghet och studiero”.

Läs mer om våra utbildningar och hur du kan ge dina elever en hjälpande hand.

Stöd oss för ökat lugn hos barn och unga

Stöd vår verksamhet så att vi kan hjälpa fler barn och ungdomar att hitta sitt lugn. Genom att stötta vår ideella organisation får fler barn och unga möjligheten att få studiero och bli trygga med sig själva. 

Med stöd från

Folkhälsomyndigheten 
Stiftelsen Infinity

Testa vår app

Testa enkla övningar och stöd för att få mer lugn och ro.
Ladda ner appen direkt till din telefon!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.