Besök i Leipzig, Tyskland 4-10 juni 2023

Studiebesök och möten med förskolor och intresserade organisationer Hela projektet har möjliggjorts genom Drömmen om det godas samverkan med Fairbund/Erasmus (ett EU-program för utbildning). Under hösten 2022 genomfördes utbildningar och studiebesök i Norrköping och Stockholm för förskolor från Leipzig. I samband med resan till Leipzig i juni återknöts kontakterna med förskolorna och nya intressanta samtal […]

Drömmen om det godas årsmöte!

Drömmen om det goda har ett åttiotal medlemmar varav ett trettiotal deltog på Drömmen om det godas årsmöte den 11 maj 2023. Ordförande Anne Marie Brodén höll i mötet som bjöd på beskrivningar av året som gått kopplat till stöd från Folkhälsomyndigheten, privata donatorer och samarbete med referensskolor såsom Dibbers förskolor vars rektor var på […]

Stillhet i det gröna på Marina läroverket 22 maj 2023

Meditativ gång i vårsolen med gymnasieelever på Marina läroverket, Stocksund. I veckan träffade Olivia Voght Holst, Drömmen om det godas ungdomsgrupp och Anna Lundstedt, utbildningsledare, elever i åk 2 på samhällsprogrammet/ledarskap och kommunikation. Vad ger mig lugn? Vad är vänskap? Vi reflekterade tillsammans och prövade på olika former av stillhetsövningar och beröring. Foto: Janne Hallén […]

Se webbinariet med David Wijkman

Den 30 mars 2023 höll Drömmen om det goda webbinariet ”Utveckling, utmaningar och möjligheter av psykisk hälsa för ungdomar” med David Wijkman, och Marie Boris-Möller som moderator. David samtalar om sina upplevelser och sin kunskap efter att ha arbetat inom första linjens psykiatri med barn och ungdomar. Se webbinariet 

P4 29 december – med Ann-Kristin, regional samordnare i Östergötland

Den 29 december 2022 deltog Ann-Kristin Källström-Sundgren i P4 Östergötland. Hennes mångåriga arbete med Drömmen om det goda uppmärksammades genom en rad nomineringar till årets Östgöte. Lyssna på programmet nedan där hon berättar om sitt framgångsrika arbete med Drömmen om det goda i förskolan. Ann-Kristin är tidigare rektor i förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. […]

Certifiering av Drömmen om det goda-förskolor

Förskolorna Myran, Lill-Myran/Rödmyran i Vårby, Dibber AB certifierades under festliga former utomhus på plats i Vårby gård den 1 december 2022. Under certifieringen deltog många barn från förskolornas olika barngrupper tillsammans med Rektor Marie Lundqvist samt ambassadörerna för Drömmen om det goda Patricia Jansson Tollefsen och Özlem Bozkurt. Drömmen om det goda ser fram emot […]

Artikel i DN med Didaktus gymnasium, en av Drömmen om det godas referensskolor

”Här startar eleverna med mindfulness för att få lugn” artikel i DN 15 november 2022 ”Hälften av alla unga har problem med stress. Det märks inte minst i skolans värld. Läraren Peter Milton på Didaktus gymnasium har börjat med mindfulness för eleverna för att hjälpa dem att rikta uppmärksamheten åt rätt håll.” – Jag försöker […]

”Barnkonventionen och barnets rättigheter kopplat till Drömmen om det godas arbete med barn och unga”

Den 25 oktober 2022 genomförde Drömmen om det goda ett webbinarium. Med vår inbjudna gäst Marie Lundin-Karphammar, barnrättsjurist på SKR, gavs möjligheter till ett samtal om Barnkonventionen och hur barnens rättigheter tillvaratas genom Drömmen om det godas arbete i förskolan och skolan. Deltog gjorde även Anne Marie Brodén, ordförande och Anna Lundstedt, utbildningsledare på Drömmen […]

Besök av förskolor från Leipzig i Tyskland

I slutet av september 2022 kom personal från en rad förskolor i Leipzig för att delta i en grundutbildning i Norrköping och åtföljande studiebesök på förskolor i Norrköping och Stockholm. Många förskolor har redan tidigare fått möjlighet att delta i Drömmen om det godas utbildning genom den samverkan som sker med EU/Erasmus och organisationen Fairbund. […]