Artikel i DN med Didaktus gymnasium, en av Drömmen om det godas referensskolor

”Här startar eleverna med mindfulness för att få lugn” artikel i DN 15 november 2022 ”Hälften av alla unga har problem med stress. Det märks inte minst i skolans värld. Läraren Peter Milton på Didaktus gymnasium har börjat med mindfulness för eleverna för att hjälpa dem att rikta uppmärksamheten åt rätt håll.” – Jag försöker […]

”Barnkonventionen och barnets rättigheter kopplat till Drömmen om det godas arbete med barn och unga”

Den 25 oktober 2022 genomförde Drömmen om det goda ett webbinarium. Med vår inbjudna gäst Marie Lundin-Karphammar, barnrättsjurist på SKR, gavs möjligheter till ett samtal om Barnkonventionen och hur barnens rättigheter tillvaratas genom Drömmen om det godas arbete i förskolan och skolan. Deltog gjorde även Anne Marie Brodén, ordförande och Anna Lundstedt, utbildningsledare på Drömmen […]

Besök av förskolor från Leipzig i Tyskland

I slutet av september 2022 kom personal från en rad förskolor i Leipzig för att delta i en grundutbildning i Norrköping och åtföljande studiebesök på förskolor i Norrköping och Stockholm. Många förskolor har redan tidigare fått möjlighet att delta i Drömmen om det godas utbildning genom den samverkan som sker med EU/Erasmus och organisationen Fairbund. […]