Vinnare av Drömmen om det godas Rektorspris 2023

Sara Fransson, Äppelviksskolan i Bromma och Frank Wedding, Kattegattgymnasiet i Halmstad, är båda vinnare av Drömmen om det godas Rektorspris.

De vinner båda för sitt hållbara ledarskap och sitt kontinuerliga arbete för trygghet och studiero. De har båda sett behovet av, och lyckats med, att aktivt arbeta förebyggande för att främja psykisk hälsa och god arbetsmiljö på sina respektive skolor.

Sara genom en öppen och välfungerande speciallärarinstitution och trygghetsteam som skapar möjlighet för proaktivt arbete. Hon arbetar även metodiskt med inkludering av eleverna. Frank har långsiktigt och med stor uthållighet etablerat begreppet Hjärnsmart skola. Han har infört konkreta verktyg och metoder som ”De 10 Goda Vanorna” på schemat i samarbete med neuroforskare.

Varmt grattis till er båda!

 

Vinsterna

1) Kostnadsfri introduktion, Hur kan en skola bli framgångsrik med lugn och ro?
Drömmen om det goda håller en gratis introduktion om sitt arbete för att öka trygghet, studiero och den psykiska hälsan bland elever och lärare på skolor. Den kommer att hållas i januari och vi återkommer på nyåret med planering inför den.

2) Gratis plats i ledarskapsprogrammet, Inner Growth Management
Delta utan kostnad i Minds Unlimiteds ledarskapsprogram; Inner Growth Management, The Gap för att ytterligare fördjupa sin kunskap och förmåga till medvetet ledarskap.

Programmet är forskningsbaserat och ger långsiktiga förbättringar av ledares förmåga att hantera utmanande arbetsförhållanden och öka sin hållbarhet i tider av organisatoriska förändringar och ständiga störningar. Tusentals vetenskapliga studier sedan 70-talet visar effekter på en bred front, t ex förbättrat fokus, balans och välmående, empati, gränssättning och förmågan till bättre beslut och samarbete. Träningen kan också ge fysiska effekter som t ex förbättrad sömn, lägre blodtryck och smärthantering.

Prisernas värde: 30 000 kr/person vilket finansieras av Jeremias Andersson, styrelseledamot i Drömmen om det goda.

Frågor? Kontakta Ann Nilsson Ahnstedt ann@mindsunlimited.se tel nr: 0733 42 99 17

Drömmen om det goda och Minds Unlimited verkar båda för att stärka arbetet med att minska stress och öka välmåendet och psykisk hälsa bland både vuxna och barn. Minds Unlimited genom ledarskapsprogrammet Inner Growth Management för ledare och Drömmen om det goda genom utbildningar och workshops på skolor och förskolor.

Bästa hälsningar
Anne Marie Brodén
Ordförande Drömmen om det goda

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.