Drömmen om det godas Rektorspris

Ett hållbart ledarskap är av största vikt för skolan. Vi ger därför möjligheten att nominera en ledare som har visat prov på att vara en god ledare; som ser vikten av att arbeta med trygghet och studiero och att arbeta för att barnkonventionen efterlevs. En ledare som förstår betydelsen av barnens bästa och satsar på en god arbetsmiljö i skolan. Den rektor vi söker kan finnas i förskola, grundskola och gymnasium.

Vad är Rektorspriset. Drömmen om det goda delar för första året ut ett pris till en rektor som utmärkt sig genom att arbeta förebyggande och främjande på sin skola. Den person som väljs ut får möjlighet att delta i Minds Unlimiteds ledarskapsprogram Inner Growth Management som startar i januari 2024 utan kostnad. Man får även en kostnadsfri introduktion på skolan för all personal om Drömmen om det godas arbete för att minska den psykiska ohälsan.

Börja fundera på vem du vill nominera.
Vi söker en ledare som arbetar med frågor som rör trygghet och studiero och är intresserad av att förbättra den psykiska hälsan för barn och unga samt förbättra arbetsmiljön för både vuxna och barn. Skolans personal och elever samt föräldrar har möjlighet att nominera till priset.

Kriterier
En ledare som arbetar förebyggande för att främja psykiskt välmående för barn och unga samt arbetar aktivt med att införa Barnkonventionen i praktiken.

En ledare som förbättrar skolans arbete med ökad trygghet och studiero genom utbildning och stöd till både elever och lärare och övriga medarbetare.

Du är välkommen att skicka in förslag på den person du anser ska erhålla denna möjlighet samt din motivering om varför vi ska välja att ge priset till din rektor. Vi tar emot förslag t o m den 25 november 2023.
Mailadress: kontakt@drommenomdetgoda.se

Drömmen om det goda och Minds Unlimited verkar båda för att stärka arbetet med att minska stress och ohälsa och öka medvetenheten bland både vuxna och barn. Minds Unlimited genom ledarskapsprogrammet Inner Growth Management för ledare och Drömmen om det goda genom utbildningar och workshops på skolor och förskolor.

Bästa hälsningar

Anne Marie Brodén
Ordförande Drömmen om det goda

                   

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.