Besök av förskolor från Leipzig i Tyskland

I slutet av september 2022 kom personal från en rad förskolor i Leipzig för att delta i en grundutbildning i Norrköping och åtföljande studiebesök på förskolor i Norrköping och Stockholm.

Många förskolor har redan tidigare fått möjlighet att delta i Drömmen om det godas utbildning genom den samverkan som sker med EU/Erasmus och organisationen Fairbund. Årligen återvänder fler skolor till Sverige för att hämta kunskap och inspiration. Marie Boris-Möller höll i programmet i samverkan med Anna Lundstedt och Ann-Kristin Källström Sundgren.

 

Ett tiotal förskolor från Leipzig deltog i Drömmen om det godas Basic Educational Program, en två dagars grundutbildning på engelska, tillsammans med ytterligare några förskolor från Norrköping. För att översätta till tyska fick vi hjälp av Andrea Proniewicz från Fairbund. Utbildningen genomfördes med våra rutinerade utbildare Anna Lundstedt och Ann-Kristin Källström Sundgren, båda med lång och gedigen erfarenhet av förskolan.

 

Studiebesök genomfördes under två dagar då Josefin Azari tog emot på förskolan Kättsätter, Norrköpings kommun samt Patricia Jansson Tollefsen på förskolan Myran och Marie Lundqvist förskolechef på förskolan Myran och Lill-Myran Dibber AB i Stockholm.

   

Efter fyra intensiva dagar avslutades veckan under fredagen med ett program som sammanfattade veckans erfarenheter. Syftet med dagen var att bidra med inspiration och kunskap om hur man kan starta upp med Drömmen om det goda i sin egen förskola. Tid ägnades åt att sammanfatta dagarna där alla deltagare gav sina reflektioner och kommentarer. Det gavs också lite tid för att göra några övningar. Diplom delades ut.

Under våren 2023 har Drömmen om det goda bjudits in att besöka förskolorna i Leipzig genom stöd från Erasmus/EU. Ett tillfälle för att följa upp det som hänt i förskolorna, men också en möjlighet att utveckla samarbetet.

 

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.