Certifiering av Drömmen om det goda-förskolor

Förskolorna Myran, Lill-Myran/Rödmyran i Vårby, Dibber AB certifierades under festliga former utomhus på plats i Vårby gård den 1 december 2022. Under certifieringen deltog många barn från förskolornas olika barngrupper tillsammans med Rektor Marie Lundqvist samt ambassadörerna för Drömmen om det goda Patricia Jansson Tollefsen och Özlem Bozkurt. Drömmen om det goda ser fram emot att fortsatt följa och bidra till utvecklingen av verksamheten inom Dibbers förskolor.

Motiveringen till certifieringen lyder såhär:
”Förskolan Myrans verksamhet genomsyras i det dagliga arbetet av Drömmen om det godas metod för lugn och ro. De fyra övningsformerna som ingår: stillhet, beröring, reflektion och rörelse används dagligen i arbetet av såväl barn som vuxna. Förskolan har på ett föredömligt sätt visat att det med små insatser går att göra stora förändringar.”
Att alla barn har rätt till lugn och ro – det visar förskolorna i sitt arbete varje dag med såväl barn som med pedagoger. Förskolorna har arbetat med Drömmen om det goda sedan 2015.
En certifierad Drömmen om det goda-förskola använder Drömmen om det godas metod för att bidra till lugn och trygg miljö. 60 % av pedagogerna är utbildade i Drömmens metod och har deltagit i Drömmen om det godas grundutbildning. Samtliga elever på förskolan får lära sig Drömmens metod genom fyra övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.