Drömmen om det godas årsmöte!

Drömmen om det goda har ett åttiotal medlemmar varav ett trettiotal deltog på Drömmen om det godas årsmöte den 11 maj 2023.

Ordförande Anne Marie Brodén höll i mötet som bjöd på beskrivningar av året som gått kopplat till stöd från Folkhälsomyndigheten, privata donatorer och samarbete med referensskolor såsom Dibbers förskolor vars rektor var på plats.
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2022 godkändes och en ny styrelse utsågs. Den nya styrelsen består av följande personer; Anne Marie Brodén, ordförande, Ulrika Karlsson, vice ordförande samt ledamöterna: Matilda von Bahr, David Wijkman, Stella Marthin och Jeremias Andersson, suppleant.

Årsmötet utnämnde tre nya hedersmedlemmar som föreslagits av styrelsen.
Alla har varit bidragande till Drömmens utveckling under många år.
Fan Xiulan, grundare av Biyunakademin, har stöttat arbetet med Drömmen om det goda och utvecklat Qigong speciellt anpassade för barn och ungdomar.
Yvonne Terjestam, docent i Psykologi vid Linnéuniversitetet, har forskat på mindfulness däribland Drömmen om det godas metod.
Ewa-Maria van der Kwast, partneransvarig på Familjens jurist, har genom sitt engagemang och samarbete med Drömmen och Livspusslet bidragit till att göra Drömmen mer känd. Barnrättsdagarna i Karlstad är ett exempel på det.

Årsmötet avslutades med att ordförande beskrev 2023 års arbete och Anna Lundstedt berättade om ansökan till Arvsfonden som är klar att skickas in.
Ordförande riktade ett tack till alla medarbetare, medlemmar och finansiärer som stödjer Drömmens arbete på olika sätt. Därefter introducerade Marie Boris-Möller ”Drömmen om det goda ABC” som skrivits av Anna Bornstein. Anna berättade om den nya boken och ungdomarna Tyra Wirén och Lisa Hong läste några av verserna. Ett fint mottagande av en efterlängtad bok från alla deltagande.

Läs mer om 2022 i Verksamhetsberättelsen

Bli medlem

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.