Kan elever hitta sin egen väg till lugn och ro?

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Läs mer om Drömmen om det goda och hur du lär dig använda metoderna

Hur påverkas hjärnan av de olika metoderna?

Resultat från hjärnforskningsfronten visar att olika stillhetsmetoder inte bara fungerar stresspreventivt utan faktiskt även utvecklar andra aspekter hos eleven som är viktiga för lärandet. Läs mer

Läs mer

Se filmen Drömmen om det goda

Dokumentärfilmen visar hur Drömmen om det goda går till. Här kommer barnen och eleverna själva till tals. Lärare, rektorer, chefer och forskare berättar om sina erfarenheter.
Se filmen

Läs mer

Du kan som lärare

  • Minska elevernas
    stress och oro
  • Förbättra arbetsmiljö
  • Öka deras förmåga
    till inlärning

Mitt Lugn: Mindfulness i gymnasieskolan

test_bild_02

arvsfonden_logoI februari 2015 fick Drömmen om det goda veta att vi erhållit ett stort stöd från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett nationellt projekt i gymnasieskolor. Elever tränar enkla mindfulness-baserade övningsformer på lektionstid i åtta veckor. De får sedan stöd att lära elever i de yngre årskurserna metoderna. Förhoppningen är att metoderna ska leva vidare på skolorna genom elevernas egna engagemang.

Vill du veta mer? Kontakta:

Anne Marie Brodén, projektsamordnare

070-200 96 33
annemarie.broden@drommenomdetgoda.se

Läs mer på www.mittlugn.se

Foto: Anders Rosenberg