Inspiration

Vi har samlat erfarenheter, glädje, tips och tricks som handlar om vår metod. 

Se våra inspirationsfilmer

”Den här kunskapen borde alla få ta del av i skolan eftersom den är grunden till vad som är viktigast i livet. Att jag är nöjd och trygg med mig själv och den jag är.”

Gymnasieelev, åk 2

”Det är inifrån oss själva som vi hämtar kraften att klara det som händer oss. Vi tänker inte ´det är de där ute som ska ta hand om problemen’, utan jag har ansvaret.”

Förskolechef

Aktuellt

Webbinarium: Lugn och ro i förskolan – för bättre hälsa, lärande och utveckling!

Möt Ann-Kristin Källström Sundgren

16 juni 2022 kl. 10.00-10.45

Möt Ann-Kristin, i ett samtal om hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro för både barn och vuxna på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Under 45 minuter får du möjlighet att ställa frågor och får svar på hur det är möjligt att förändra vardagen i förskolan.

Barn och personal visar att det med Drömmen om det godas metod är möjligt att minska stress och oro, öka koncentration och lärande, förbättra arbetsmiljön. Sjukskrivningstalen bland personalen har minskat med 50%.

Moderator: Marie Boris-Möller, utvecklingsledare Drömmen om det goda.

Boka plats nedan. Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs via zoom.

Boka plats

Varmt välkommen!
Ungdomsgruppen på Moderna museet 31 maj

En kreativ workshop och inspirerande möten med ungdomar på Moderna museet.

Drömmen om det godas ungdomsgrupp målade mandalas, reflekterade över konst och vad som ger lugn i vardagen, gjorde stillhets- och beröringsövningar tillsammans med Moderna museets ungdomsråd och elever från Didaktus gymnasium, Liljeholmen.

Tack alla som möjliggjorde arrangemanget – Adam Wallenberg, Jessica Eldenstjärna, Peter Milton, Mona Jonason, Lily Xueyun Tian, Anna Lundstedt och Alexis Monje Claros – och stort tack till alla som deltog.

Det här gör vi gärna om igen till hösten!

Workshopen genomfördes genom samverkan mellan Drömmen om det godas ungdomsgrupp och Moderna museets ungdomsråd. 


Certifiering i Dalarna 11 maj

Den 11 maj 2022 certifierades Förskolan Elefanten i Leksand till en Drömmen om det goda-förskola! Det var en efterlängtad dag med förväntansfulla barn, personal och föräldrar. 

Motiveringen löd:

Förskolan Elefantens verksamhet genomsyras i det dagliga arbetet av Drömmen om det godas metod för lugn och ro. De fyra övningsformerna som ingår: stillhet, beröring, reflektion och rörelse används dagligen i arbetet av såväl barn som vuxna. Förskolan har på ett föredömligt sätt visat att det med små insatser går att göra stora förändringar.

Länk till artikel:

https://www.siljannews.se/leksand/jatteroligt-att-fatt-den-har-chansen 

Kristianstadsbladet 3 juni 2022

Boka webinar

Är du nyfiken på vad vår mindfulnessbaserade metod kan innebära för barn och unga och vad det kan ge dig i skolan som lärare/elevhälsopersonal?

Då kan du boka upp dig för att delta i vårt introduktionswebinar.

Du får:
Information om Drömmen om det goda- metoden och om de positiva effekter som bekräftats genom erfarenhet och forskning i skolan. Du får smakprov på det vi har att erbjuda och ökar din förståelse för hjärnans behov av lugn och ro. En möjlighet för hela eller delar av er personalgrupp

”Man tycker om någon det pirrar i magen, man kan säga att det finns fjärilar i magen. Man blir varm i kroppen och får en konstig känsla. Man blir nästan en annan människa.” 

Elev åk 4 i Reflekterande samtal om kärlek

Böcker

”Stillhet i förskola och skola steg för steg” av Anna Bornstein, Dana förlag

Den här boken är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Anna Bornstein, med sin långa journalistiska erfarenhet rapporterar om 25 års arbete med Drömmen om det goda för att vända buller och stress till lugn och ro. Hur går det till, hur upplever lärare, barn och elever processen? Vilka är knepen? Hur hanterar man motkrafterna? Vad säger forskningen?

”Mindfulness i skolan” av Yvonne Terjestam, psykolog (Docent, Fil Dr) forskare i psykologi och tidigare lektor vid Linnéuniversitetet, 2010 Studentlitteratur

”Denna bok handlar om ”den tredje vägen” till kunskap – en ny mindful, kontemplativ pedagogik. Det är en pedagogisk form för lustfyllt lärande väl lämpad för barn och ungdomar i dagens och morgondagens skola. I boken beskriver författaren mindfulness och andra kontemplativt baserade metoder. Läsaren får veta vad som händer i hjärnan när vi tränar mindfulness men också vilka psykologiska och pedagogiska effekter som sådan träning ger”

Metoden i praktiken

En skolkurator använder metoden under samtal med eleverna, dels genom att berätta om värdet med att kunna “lugna ner sig” och dels genom att göra vissa övningar tillsammans. Kuratorn visar hur man kan använda appen och får bra respons från eleverna. 

En gymnasielärare använder metoden i en kurs om mental träning. De börjar dagen med metoden för att komma i rätt närvaro. Läraren använder även appen varje dag under en veckas tid med eleverna som sedan får föra dagbok om sina upplevelser.

Skolsköterska och kurator har en kurs i åk 1 på gymnasiet där de berättar om hjärnan och avslappning/mindfulness. 

 

Tips från utbildade

Vi har samlat tips från personer som har utbildat sig hos oss.

Som ledare ska man vara säker på övningsformerna för att få med sig eleverna

Det är viktigt att alla har möjlighet till att själva välja vad de är med på, det ska alltid vara frivilligt och roligt.

Anpassa övningarna utifrån elevernas erfarenheter kring mindfulness

Se metoden på sikt, desto längre man arbetar med metoden desto större effekt

Elevernas behov måste styra och då lyssnar de gärna och tar till sig.

Ha inte för långa uppehåll mellan gångerna 

 

”Att barnen är nöjda och glada ser vi genom deras omsorg om varandra, sociala samspel och trygghet.”

Förskolelärare

Exempel från skolor som arbetat med metoden

Förskolor

Pionjärer: Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping

Ann-Kristine Källström Sundgren är förskolechef sedan många och en den som tidigt insisterade att vi skulle börja med barnen i förskolan…örskolorna Armbandet och Kättsätter var pionjärer med Drömmen om det goda i Norrköping och blev i januari 2014 de första certifierade Drömmen om det goda-förskolorna i Sverige. Sedan 2001 har alla lärare utbildats i samtliga metoder. Metoderna besjälas av mindfulness och vävs in i det vardagliga arbetet. Utvärderingar, medarbetarenkäter och kvalitetsgranskningar visar på mycket höga resultat, stressen minskar och frisktalen ligger högt. 

Läs Ann-Kristin Källström Sundgrens berättelse

Grundskolor

I vårt arbetslag fick vi våren 2006 kontakt med Yvonne Terjestam. Hon ville inleda ett samarbete med klasser som var intresserade av att delta i ett forskningsprojekt om ”mind-body”- metoder det vill säga metoder som bland annat avser att minska stressen och öka harmoni och välmående hos eleverna. I forskningsprojektet prövades två metoder från fredsutbildningen ” Drömmen om det goda”, nämligen en stillhetsövning och en metod för elevmassage. Vi anmälde vårt intresse och nu, några år senare, arbetar vi med alla Drömmen om det godas metoder, stillhet, klassrumsmassage, livssamtal och yoga/qigong. Dessa metoder handlar om att minska stress och öka balans och känslan av lugn och välmående bland eleverna.

Av Kerstin Adolfsson. Annette Andersson, Mariann Henriksen och Roger Nilsson

Läs mer om deras arbete!

Stillhetsövningar på Liljeforsskolan i Uppsala
Jag arbetar som lärare på Liljeforsskolan i Uppsala, för några år sedan fick jag möjlighet att gå grundkursen i Drömmen om det goda. Det var en två dagars kurs i Stockholm, som också har blivit början på en ny resa. Målet stod ganska snart klart för mig; det lugn, den energi och kraft jag själv hade fått på kursen ville jag att mina elever skulle få ta del av. Sagt och gjort introducerade jag massagen för mina elever, det blev mycket väl mottaget och snart kom önskningar om att vi skulle göra massage oftare. Vi hade massage oregelbundet under april och maj, varje gång blev det en lugn och vilsam stund för hela klassen.

Av Camilla Sund Palmgren, lärare

Läs mer om massage på Liljeforsskolan

På Panoramaskolan, på BUP-kliniken (Barn och Ungdomspsykiatri-kliniken) i Stockholm, är Drömmen om det goda-metodiken sedan många år ett populärt inslag i undervisningen.
– Vi gör stillhet och samlar oss, och jobbar med närvaron i kroppen och andningen, för att få kontakt med vårt inre, berättar läraren Eva Bjärhall. Det är spännande och värdefullt att se hur gärna ungdomarna kommer även fast de kanske aldrig gjort yoga eller stillhetsövningar tidigare.

Läs hela artikeln

Gymnasier

”Jätteskönt.. har aldrig trott på sånt här men det funkade”

Gymnasieelev