Inspiration

Vi har samlat erfarenheter, glädje, tips och tricks som handlar om vår metod. 

Se våra inspirationsfilmer

”Den här kunskapen borde alla få ta del av i skolan eftersom den är grunden till vad som är viktigast i livet. Att jag är nöjd och trygg med mig själv och den jag är.”

Gymnasieelev, åk 2

”Det är inifrån oss själva som vi hämtar kraften att klara det som händer oss. Vi tänker inte ´det är de där ute som ska ta hand om problemen’, utan jag har ansvaret.”

Förskolechef

Aktuella nyheter

Grundskoletidningen 5/2022

Boka webbinarium

Är du nyfiken på vad vår mindfulnessbaserade metod kan innebära för barn och unga och vad det kan ge dig i skolan som lärare eller elevhälsopersonal?

Då kan du boka upp dig för att delta i vårt introduktionswebbinarium.

Du får:
Information om Drömmen om det goda-metoden och om de positiva effekter som bekräftats genom erfarenhet och forskning i skolan. Du får smakprov på det vi har att erbjuda och ökar din förståelse för hjärnans behov av lugn och ro. En möjlighet för hela eller delar av er personalgrupp!

”Man tycker om någon det pirrar i magen, man kan säga att det finns fjärilar i magen. Man blir varm i kroppen och får en konstig känsla. Man blir nästan en annan människa.” 

Elev åk 4 i Reflekterande samtal om kärlek

Böcker

Drömmen om det goda ABC av Anna Bornstein. 

Boken Drömmen om det goda ABC hoppas jag blir en hjälp att kliva av stresskarusellen korta stunder under dagen och hitta en balans där vi känner att vi är närvarande med hela oss, inte bara med utsidan. De korta verserna är lätta att komma ihåg och övningarna så enkla att de omärkligt kan vävas in i vardagen. När vi är oss själva ger vi mer, ser mer, förstår och gläds mer! Lycka till, Anna Bornstein

Boken kan beställas här: kontakt@drommenomdetgoda.se Uppge ditt namn och faktureringsadress vid beställning. Pris: 100 kr + frakt

Stillhet i förskola och skola steg för steg av Anna Bornstein, Dana förlag

Den här boken är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Anna Bornstein, med sin långa journalistiska erfarenhet rapporterar om 25 års arbete med Drömmen om det goda för att vända buller och stress till lugn och ro. Hur går det till, hur upplever lärare, barn och elever processen? Vilka är knepen? Hur hanterar man motkrafterna? Vad säger forskningen?

Boken kan beställas via Dana förlag. Pris 220 kr + frakt. https://www.danaforlag.se/vara-bocker/stillhet-i-forskola-och-skola/

Mindfulness i skolan av Yvonne Terjestam, psykolog (Docent, Fil Dr) forskare i psykologi och tidigare lektor vid Linnéuniversitetet, 2010 Studentlitteratur

”Denna bok handlar om ”den tredje vägen” till kunskap – en ny mindful, kontemplativ pedagogik. Det är en pedagogisk form för lustfyllt lärande väl lämpad för barn och ungdomar i dagens och morgondagens skola. I boken beskriver författaren mindfulness och andra kontemplativt baserade metoder. Läsaren får veta vad som händer i hjärnan när vi tränar mindfulness men också vilka psykologiska och pedagogiska effekter som sådan träning ger”

Biodots: The original stress dot kan beställas via Stresswise https://www.stresswise.co.uk/biodot

”Biodot® Skin Thermometers are small self-adhesive, temperature sensitive discs that are placed on the skin to monitor the skin temperature. Changes in skin temperature are due to changes in the amount of blood flowing through the skin. More blood flow – the skin is warmer; less blood flow – the skin is cooler. Monitor your stress when it is really happening – become aware of your own stress factors. Biodots are particularly useful in biofeedback during relaxation training and for motivating and providing reassurance to the user that they are achieving relaxation and tension reduction.”

Metoden i praktiken

Hur skulle du beskriva din undervisning?

– Jag skulle säga att jag är väldigt tålmodig och förstående. Det är viktigt att eleverna känner sig välkomna och sedda. Jag jobbar även med mindfulness i all undervisning, även utanför mina lektioner i mental träning.”

Peter Milton, lärare i historia, filosofi, religion och mental träning, Didaktus gymnasium.

Tips från utbildade

Vi har samlat tips från personer som har utbildat sig hos oss.

Som ledare ska man vara säker på övningsformerna för att få med sig eleverna.

Det är viktigt att alla har möjlighet till att själva välja vad de är med på, det ska alltid vara frivilligt och roligt.

Anpassa övningarna utifrån elevernas erfarenheter kring mindfulness.

Se metoden på sikt, desto längre man arbetar med metoden desto större effekt.

Elevernas behov måste styra och då lyssnar de gärna och tar till sig.

Ha inte för långa uppehåll mellan gångerna.

”Att barnen är nöjda och glada ser vi genom deras omsorg om varandra, sociala samspel och trygghet.”

Förskolelärare

Exempel från skolor som arbetat med metoden

Förskolor

Pionjärer: Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping

Ann-Kristine Källström Sundgren är förskolechef sedan många och en den som tidigt insisterade att vi skulle börja med barnen i förskolan…örskolorna Armbandet och Kättsätter var pionjärer med Drömmen om det goda i Norrköping och blev i januari 2014 de första certifierade Drömmen om det goda-förskolorna i Sverige. Sedan 2001 har alla lärare utbildats i samtliga metoder. Metoderna besjälas av mindfulness och vävs in i det vardagliga arbetet. Utvärderingar, medarbetarenkäter och kvalitetsgranskningar visar på mycket höga resultat, stressen minskar och frisktalen ligger högt. 

Läs Ann-Kristin Källström Sundgrens berättelse

Grundskolor

I vårt arbetslag fick vi våren 2006 kontakt med Yvonne Terjestam. Hon ville inleda ett samarbete med klasser som var intresserade av att delta i ett forskningsprojekt om ”mind-body”- metoder det vill säga metoder som bland annat avser att minska stressen och öka harmoni och välmående hos eleverna. I forskningsprojektet prövades två metoder från fredsutbildningen ” Drömmen om det goda”, nämligen en stillhetsövning och en metod för elevmassage. Vi anmälde vårt intresse och nu, några år senare, arbetar vi med alla Drömmen om det godas metoder, stillhet, klassrumsmassage, livssamtal och yoga/qigong. Dessa metoder handlar om att minska stress och öka balans och känslan av lugn och välmående bland eleverna.

Av Kerstin Adolfsson. Annette Andersson, Mariann Henriksen och Roger Nilsson

Läs mer om deras arbete!

Stillhetsövningar på Liljeforsskolan i Uppsala
Jag arbetar som lärare på Liljeforsskolan i Uppsala, för några år sedan fick jag möjlighet att gå grundkursen i Drömmen om det goda. Det var en två dagars kurs i Stockholm, som också har blivit början på en ny resa. Målet stod ganska snart klart för mig; det lugn, den energi och kraft jag själv hade fått på kursen ville jag att mina elever skulle få ta del av. Sagt och gjort introducerade jag massagen för mina elever, det blev mycket väl mottaget och snart kom önskningar om att vi skulle göra massage oftare. Vi hade massage oregelbundet under april och maj, varje gång blev det en lugn och vilsam stund för hela klassen.

Av Camilla Sund Palmgren, lärare

Läs mer om massage på Liljeforsskolan

På Panoramaskolan, på BUP-kliniken (Barn och Ungdomspsykiatri-kliniken) i Stockholm, är Drömmen om det goda-metodiken sedan många år ett populärt inslag i undervisningen.
– Vi gör stillhet och samlar oss, och jobbar med närvaron i kroppen och andningen, för att få kontakt med vårt inre, berättar läraren Eva Bjärhall. Det är spännande och värdefullt att se hur gärna ungdomarna kommer även fast de kanske aldrig gjort yoga eller stillhetsövningar tidigare.

Läs hela artikeln

Gymnasier

”Jätteskönt.. har aldrig trott på sånt här men det funkade”

Gymnasieelev

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.