Drömmen om det goda

Drömmen om det goda är en ideell förening med mer än 25 års erfarenhet av att ge barn, unga och vuxna kunskap och utbildning inom stillhet och mindfulness främst i skolans värld. Forskning och erfarenhet stödjer vårt gedigna och uppskattade arbete. Vi vill med hjälp av våra förebyggande insatser minska psykisk ohälsa och öka möjligheter till välbefinnande bland barn, unga och vuxna. Verksamheten är politiskt och religiöst oberoende.

Sedan 1996 har Drömmen om det goda nått över 500 skolor, 2 500 lärare och 25 000 elever med utbildningar och workshops.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har regionala företrädare på flera platser i Sverige. Internationellt kallas organisationen Dream of the good. I Norge finns också en organisation sedan många år.

 

Värdegrund

Vår verksamhet grundar sig på förståelsen att varje människa har ett inre värde, en potential av godhet, medkänsla och vishet – grunden för de mänskliga rättigheterna och även för skolans värdegrund. 

 

Mänskliga rättigheter – Barnkonventionen

En viktig drivkraft i vårt arbete är barns rättigheter som tydligt framgår i Barnkonventionen. Dess fyra grundprinciper om barns lika värde, barnens bästa, rätten till liv, lek och utveckling, rätten att få bli lyssnad på och få sin åsikt respekterad. Drömmen om det godas metod som används i våra utbildningar bygger på dessa grundprinciper.

Hur fungerar det?

Vår metod är baserad på stillhet och mindfulness. Den består av fyra enkla övningsformer som är anpassade till olika åldrar. 

För att på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt nå barn och unga i förskola och skola samt säkerställa att metoden lever kvar i skolan utbildas lärare/elevhälsa/skolpersonal. Dessa personer använder sedan metoderna i sina barn/elevgrupper. De äldre eleverna på gymnasiet och åk 6-9 i grundskolan nås direkt genom workshops av våra utbildare på samma sätt som under projektet Mitt lugn. Om du vill lära dig mer om vår metod kan du gå in här!

Vad är Mitt lugn?

Mitt Lugn är från början namnet på ett projekt för och initierat av gymnasieungdomar. Projektet stöttades av Allmänna arvsfonden under 2015 – 2018. Syftet var att ge elever på gymnasieskolor möjlighet att minska stress och öka studiero med mindfulness. Under projektet skapades en app i samverkan med gymnasieungdomar som stöd för de drygt 3000 gymnasieelever som deltog. När projektet nådde sitt slut valde vi att integrera det i vår verksamhet. Framöver används namnet för förenklad kommunikation med ökad kännedom och anpassning i digitala media.  

Lugn är någonting dyrbart och oerhört viktigt för varje individ att äga. Genom utbildningar och kommunikation får du kunskap och redskap för din egen väg till lugn och ro. Den kunskap du får tillgång till är din egen, därför kallar vi den för Mitt lugn.

Historik

Drömmen om det goda växte fram ur ickevåldsprojektet ”Dalai Lamas perspektiv” som genomfördes med 24 kommunala Stockholmsgymnasier i samarbete med Stockholms stad läsåret 1995-96. Idag har vi lång och genuin erfarenhet med stillhetsövningar på alla nivåer i skolan. Barn och elever i alla åldrar och inte minst lärare tycker om och mår bra av korta stunder av stillhet i sin vardag.

Drömmen om det goda metoden grundas på forskning och erfarenhet och har skapats och utvecklats av Anna Bornstein i nära samarbete med rektorer, lärare och andra experter på alla nivåer av skola från förskola till gymnasium.

Vi har drivit en mängd dokumenterade projekt och byggt upp ett nätverk av skolor och lärare som arbetar med metoden. Drömmen om det goda mottog Ickevåldspriset från Sveriges kristna råd 2008.

Grundare

Anna Bornstein
Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare av den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat Drömmen om det godas metod. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, stillhet, djuppsykologi och icke-våld.

Marie Boris-Möller
Marie Boris-Möller är medgrundare av den ideella föreningen Drömmen om det goda med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och ideella sektor. Fram t om 2023 har hon varit Generalsekreterare och Utvecklingsledare.

I samband med icke-våldsprojektet med gymnasieungdomar i Globen 1995-1996 bildades Stiftelsen Det Andra av Anders Byström, Jan Aronsson, Anna Bornstein och Marie Boris-Möller. Stiftelsen namnändrades senare till Drömmen om det goda. 

Medarbetare

Ann Nilsson Ahnstedt, utvecklingsledare, verksamhetschef ann.nilsson-ahnstedt@drommenomdetgoda.se 

Anna Lundstedt, utbildningsledare och regional samordning anna.lundstedt@drommenomdetgoda.se

Victoria Gårder, ekonomi och utbildningsadministratör victoria.garder@drommenomdetgoda.se

Anneli Backlund, administration 

Övrig info och kontakt:
kontakt@drommenomdetgoda.se tfn: 0730-83 47 93

Regionala samordnare

Ingrid Torstensson /Skåne, Blekinge/ ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se

Ann-Kristin Källström Sundgren /Östergötland/ annkristinks@outlook.com

Linnéa Andersson McConnell /Mälardalen/ linnea335@yahoo.se

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar

Styrelsen

Ulrika Karlsson
Ordförande

Ulrika Karlsson är konsult inom hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har en bakgrund inom politiken, bl. a. som riksdagsledamot 2006 – 2018. Hon är expertrådgivare till Förenta Nationerna (FN) inom jämställdhet och hälsa, samt särskild rådgivare i hälsa till Interparlamentariska Unionen (IPU).

Stella Marthin
Ordinarie ledamot

Stella Marthin, nyexaminerad socionom har under många år arbetat med barn. Idag arbetar Stella som doer på konsultbyrån Doings. Redan som barn fick hon möjlighet att uppleva vikten av att drömma och sträva efter det goda i livet. ”De lärdomarna jag tog med mig från den tiden har präglat min uppväxt och även format mig som person. Jag är fast övertygad om att Drömmen om det goda är en väg till ett hållbart liv, både för barn och vuxna.”

David Wijkman
Vice ordförande

David Wijkman, musiker och utbildad psykolog. Förutom en karriär som klassisk sångare har han tidigare arbetat som lärare, personlig assistent och mentor åt ungdomar i olika åldrar. David brinner för hur vi kan skapa så bra förutsättningar för barn i samhället som möjligt och har följt Drömmen om det goda på olika sätt sedan 20 år tillbaka. Det har bland annat bidragit till att D-uppsatsen på psykologprogrammet handlade om att skära ned skärmtiden i familjer – ett sätt att ge barn och föräldrar möjlighet till mer samvaro, lek, samtal och reflektion.

Matilda von Bahr
Matilda von Bahr
Ordinarie ledamot

Matilda von Bahr arbetar som lärare i svenska och i svenska som andraspråk på Globala gymnasiet i Stockholm. ”Drömmen om det godas metod är ett viktigt inslag i skolans vardag. Jag är fullt övertygad om att det är precis vad barn och unga idag behöver.”

Jeremias Andersson
Suppleant

Jeremias Andersson, medgrundare till Academic Work och investerare inom skola och utbildning.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0730-83 47 93

E-post: kontakt@drommenomdetgoda.se

Utbildare

Marie Dohlmar

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metod för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod. Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Ann-Kristin Källström Sundgren

Ann-Kristin är regional samordnare i Östergötland och diplomerad utbildare med lång och gedigen erfarenhet från förskolan. Tidigare rektor för Armbandets och Kättsätters förskolor i Norrköping och pionjär för införandet av Drömmen om det godas metod i förskolan. Förskolorna är landets första Certifierade Drömmen om det goda förskolor och är rankade i sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Hennes föredrag ger kunskap om hur hon och hennes medarbetare skapar goda förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling med Drömmen om det godas metod för lugn och ro.

Anna Lundstedt

Anna är utbildningsledare och diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod samt Fil Dr i Etnologi. Hon har lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Madeleine Mac Donald

Madeleine är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod, utbildad qigonginstruktör och musikpedagog med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Madeleine är rutinerad, inkännande och lekfull med stor erfarenhet av att utbilda.

Daniel Richardsson

Daniel Richardsson är diplomerad utbildare samt workshopledare med lång erfarenhet av metoden. Han har mer än 25 års erfarenhet som massör och ledare av lyssnarcirklar. Sedan år 2000 är Daniel instruktör i Qigong, stillhet och mindfullnessbaserade rörelser enligt Biyun.

Ingrid Torstensson

Ingrid Torstensson, diplomerad utbildare, workshopledare, regional samordnare i Skåne och fd rektor i Kristianstad. Ingrid har många års erfarenhet som rektor och som mellanstadielärare. Fjälkinge skola arbetade med vår metod under många år då Ingrid var rektor på skolan och då tillsammans med Margareta Rosenquist, som anställd speciallärare och med speciellt uppdrag att arbeta med vår metod för lugn och ro.

Hans Kernell

Hans är diplomerad utbildare i Drömmen om det godas metod och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Tidigare verksam på Jämtlands Gymnasium. 

Ida Nissle Quensel

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Lotta Olsson

Lotta är utbildad förskollärare och friskvårdskonsult samt diplomerad utbildare i Drömmen om det goda. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och unga och är utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut. Lottas lugna lättsamma sätt och förmåga att få med sig barn/unga och vuxna i utbildningar är väl känt bland de som prövat.

Margareta Rosenquist

Margareta Rosenquist, diplomerad utbildare samt workshopledare, fd speciallärare i Kristianstad, har lång erfarenhet av att lära ut vår metod i förskola, grundskola och på gymnasiet. Margareta har med sin kompetens som mellanstadielärare och speciallärare under många år arbetat på Fjälkinge skola där vår metod för lugn och ro fördes in bland elever och lärare.

Ungdomsgruppen

En ungdomsgrupp har utvecklats för att samla ungas engagemang och erfarenheter, sammanföra ungdomar som är intresserade av mindfulnessbaserade stillhetsmetoder och inre omställning för hållbar social utveckling, utbilda inspiratörer som kan inspirera jämnåriga, sprida Drömmens metod och den kostnadsfria appen ”Mitt lugn”, samt utveckla nätverk och samverkan med ungdomsgrupper/råd och elevorganisationer.

På bilden syns Lily, Lisa, Olivia, Zabih, Tyra och Eleonor.

Kontakta oss

Ann Nilsson Ahnstedt, utvecklingsledare, verksamhetschef ann.nilsson-ahnstedt@drommenomdetgoda.se 

Anna Lundstedt, utbildningsledare och regional samordning anna.lundstedt@drommenomdetgoda.se

Victoria Gårder, ekonomi och utbildningsadministratör victoria.garder@drommenomdetgoda.se

Övrig info och kontakt:
kontakt@drommenomdetgoda.se
Telefon: 0730-83 47 93

Lediga tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster.

Testa vår app

Testa enkla övningar och stöd för att få mer lugn och ro.
Ladda ner appen direkt till din telefon!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.