Drömmen om det goda

Drömmen om det goda  är en ideell förening med mer än 25 års erfarenhet av att ge barn, unga och vuxna kunskap och utbildning inom stillhet och mindfulness främst i skolans värld. Forskning och erfarenhet stödjer vårt gedigna och uppskattade arbete. Vi vill med hjälp av våra förebyggande insatser minska psykisk ohälsa och öka möjligheter till välbefinnande bland barn, unga och vuxna. Verksamheten är politiskt och religiöst oberoende.

Mer än 1500 lärare och över 15 000 barn och unga har fått möjlighet att ta del av och använda vår enkla metod för lugn och ro.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har regionala företrädare på flera platser i Sverige. Internationellt kallas organisationen Dream of the good. I Norge finns också en organisation sedan många år.

 

Värdegrund

Vår verksamhet grundar sig på förståelsen att varje människa har ett inre värde, en potential av godhet, medkänsla och vishet – grunden för de mänskliga rättigheterna och även för skolans värdegrund. 

Mänskliga rättigheter – Barnkonventionen

En viktig drivkraft i vårt arbete är barns rättigheter som tydligt framgår i Barnkonventionen. Dess fyra grundprinciper om barns lika värde, barnens bästa, rätten till liv, lek och utveckling, rätten att få bli lyssnad på och få sin åsikt respekterad. Drömmen om det godas metod som används i våra utbildningar bygger på dessa grundprinciper.

Hur fungerar det?

Vår metod är baserad på stillhet och mindfulness. Den består av fyra enkla övningsformer som är anpassade till olika åldrar. 

För att på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt nå barn och unga i förskola och skola samt säkerställa att metoden lever kvar i skolan utbildas lärare/elevhälsa/skolpersonal. Dessa personer använder sedan metoderna i sina barn/elevgrupper. De äldre eleverna på gymnasiet och åk 6-9 i grundskolan nås direkt genom workshops av våra instruktörer på samma sätt som under projektet Mitt lugn. Om du vill lära dig mer om vår metod kan du gå in här!

Vad är Mitt lugn?

Mitt Lugn är från början namnet på ett projekt för och initierat av gymnasieungdomar. Projektet stöttades av Allmänna arvsfonden under 2015 – 2018. Syftet var att ge elever på gymnasieskolor möjlighet att minska stress och öka studiero med mindfulness. Under projektet skapades en app i samverkan med gymnasieungdomar som stöd för de drygt 3000 gymnasieelever som deltog. När projektet nådde sitt slut valde vi att integrera det i vår verksamhet. Framöver används namnet för förenklad kommunikation med ökad kännedom och anpassning i digitala media.  

Lugn är någonting dyrbart och oerhört viktigt för varje individ att äga. Genom utbildningar och kommunikation får du kunskap och redskap för din egen väg till lugn och ro. Den kunskap du får tillgång till är din egen, därför kallar vi den för Mitt lugn.

 

Historik

Drömmen om det goda växte fram ur ickevåldsprojektet ”Dalai Lamas perspektiv” som genomfördes med 24 kommunala Stockholmsgymnasier i samarbete med Stockholms stad läsåret 1995-96. Idag har vi lång och genuin erfarenhet med stillhetsövningar på alla nivåer i skolan. Barn och elever i alla åldrar och inte minst lärare tycker om och mår bra av korta stunder av stillhet i sin vardag.

Drömmen om det goda metoden grundas på forskning och erfarenhet och har skapats och utvecklats av Anna Bornstein i nära samarbete med rektorer, lärare och andra experter på alla nivåer av skola från förskola till gymnasium.

Vi har drivit en mängd dokumenterade projekt och byggt upp ett nätverk av skolor och lärare som arbetar med metoden. Drömmen om det goda mottog Ickevåldspriset från Sveriges kristna råd 2008.

Grundare

Anna Bornstein
Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat Drömmen om det godas metod. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, stillhet, djuppsykologi och icke-våld.

Marie Boris-Möller
Marie Boris-Möller är medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och den ideella sektorn. Marie leder idag den operativa verksamheten som generalsekreterare för Drömmen om det goda.

I samband med icke-våldsprojektet med gymnasieungdomar i Globen 1995-1996 bildades en Stiftelse med namnet Det Andra. Stiftelsen blev senare en ideell förening som också namnändrades till Drömmen om det goda. Anders Byström, Jan Aronsson, Anna Bornstein och Marie Boris-Möller var alla medgrundare till Stiftelsen Det Andra.

Medarbetare

Marie Boris-Möller, generalsekreterare
marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se
mobil: 0708-58 11 54

Anna Lundstedt, utbildningsledare anna.lundstedt@drommenomdetgoda.se

Karin Bobic-Lindstrand, utbildningsadministratör

Florence Reshdouni, ungdomssamordnare

Anneli Backlund, administratör

Övrig info och kontakt:
kontakt@drommenomdetgoda.se tel: 08-660 04 25

Regionala samordnare

Anna Lundstedt /Stockholm/Uppsala

Hans Kernell /Jämtland/Östersund hans.kernell@drommenomdetgoda.se

Ingrid Torstensson /Skåne/Åhus/Kristianstad ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se

Malin Lidén /Dalarna/Tällberg malin.liden@drommenomdetgoda.se

Verksamhetsberättelse & stadgar

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse

Här kan du läsa våra stadgar

Styrelsen

Anne Marie Brodén
Ordförande

Anne Marie Brodén valdes till riksdagsledamot 2002 och arbetade framförallt i socialutskottet och kulturutskottet tom 2014. Anne Marie startade Mindfulness i Sveriges riksdag 2011. Anne Marie har gått en längre utbildning om ”Mindfulness för ledare”. Hon startade även Mindful nation Sweden i samband med att samarbetet med Mindful nation UK startade. Anne Marie har även varit kommun och landstingspolitiker samt landstingsråd i Landstinget Halland ( 1993-2003). Anne Marie utsågs av regeringen till ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014. Hon ingår även i regeringens Barnrättsdelegation samt arbetar med utvecklingsfrågor inom idéburen sektor.

Esabelle Dingizian
Vice ordförande

Esabelle Dingizian har sedan 2003 verkat inom den politiska sfären på heltid. Mellan 2006–2018 arbetade hon som riksdagsledamot och mellan åren 2014–2018 som tredje vice talman. Tidigare har Esabelle jobbat inom offentliga sektorn samt varit ideellt aktiv inom olika föreningar och näringsliv.

Ulrika Karlsson
Ordinarie ledamot

Ulrika Karlsson är konsult inom hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har en bakgrund inom politiken, bl. a. som riksdagsledamot 2006 – 2018. Hon är expertrådgivare till Förenta Nationerna (FN) inom jämställdhet och hälsa, samt särskild rådgivare i hälsa till Interparlamentariska Unionen (IPU).

David Wijkman
Ordinarie ledamot

David Wijkman, musiker och utbildad psykolog. Förutom en karriär som klassisk sångare har han tidigare arbetat som lärare, personlig assistent och mentor åt ungdomar i olika åldrar. David brinner för hur vi kan skapa så bra förutsättningar för barn i samhället som möjligt och har följt Drömmen om det goda på olika sätt sedan 20 år tillbaka. Det har bland annat bidragit till att D-uppsatsen på psykologprogrammet handlade om att skära ned skärmtiden i familjer – ett sätt att ge barn och föräldrar möjlighet till mer samvaro, lek, samtal och reflektion.

Fred Wrangel
Styrelseledamot

Fred Wrangel, församlingspedagog i Svenska kyrkan och chef för barnverksamheten riktad till ålder 0-12 år och ingår även i ungdomsarbetslaget där de har ålder 13-25 år. 4-årig utbildning som Psykosyntesterapeut på Psykosyntes Akademin. Fred brinner för barns rättigheter och hur vi som vuxna kan stödja och värna om barns individualitet och utveckling på bästa möjliga sätt. Dessutom har han lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga i olika roller från förskolan till gymnasiet.

Marie Boris-Möller
Adjungerad & Generalsekreterare

Marie Boris-Möller är medgrundare och generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda. Marie har med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och ideella sektorn samt startat upp och drivit Charity rating. Marie har även varit Sponsorchef på Posten, Marknadschef på Emotion, Chef Externa relationer Tekniska museet samt konstkonsult i London och i Stockholm. Marie är Jur.kand och DIHR leder idag den operativa verksamheten för Drömmen om det goda.

Kontaktuppgifter

Marie Boris-Möller, generalsekreterare marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se Tel: 0708-581154

Anne Marie Brodén, ordförande anne.m.broden@gmail.com

Instruktörer

Marie Dohlmar

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metod för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod. Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Ann-Kristin Källström Sundgren

Ann-Kristin Källström Sundgren Rektor för Armbandet Kättsätters förskolor i Norrköping. Pionjär för införandet av Drömmen om det godas metod i förskolan. Förskolorna är landets första Certifierade Drömmen om det goda förskolor och är rankade i sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Ann-Kristin är diplomerad instruktör med lång och gedigen erfarenhet från förskolan. Hennes föredrag ger kunskap om hur hon och hennes medarbetare skapar goda förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling med Drömmen om det godas metod för lugn och ro.

Anna Lundstedt

Anna är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod och Fil Dr i Etnologi. Hon har lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Madeleine Mac Donald

Madeleine är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod, utbildad qigonginstruktör och musikpedagog med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Madeleine är rutinerad, inkännande och lekfull med stor erfarenhet av att utbilda.

Daniel Richardsson

Daniel Richardsson är diplomerad instruktör samt workshopledare med lång erfarenhet av metoden. Han har mer än 25 års erfarenhet som massör och ledare av lyssnarcirklar. Sedan år 2000 är Daniel instruktör i Qigong, stillhet och mindfullnessbaserade rörelser enligt Biyun.

Ingrid Torstensson

Ingrid Torstensson, diplomerad instruktör, workshopledare och fd rektor i Kristanstad. Ingrid har många års erfarenhet som rektor och som mellanstadielärare. Fjälkinge skola arbetade med vår metod under många år då Ingrid var rektor på skolan och då tillsammans med Margareta Rosenquist, som anställd speciallärare och med speciellt uppdrag att arbetat med vår metod för lugn och ro.

Hans Kernell

Hans är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Tidigare verksam på Jämtlands Gymnasium. Idag regional samordnare för Drömmen om det goda i Östersund/Jämtland.

Ida Nissle

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Lotta Olsson

Lotta är utbildad förskollärare och friskvårdskonsult samt instruktör i Drömmen om det goda. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och unga och är utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut. Lottas lugna lättsamma sätt och förmåga att få med sig barn/unga och vuxna i utbildningar är väl känt bland de som prövat.

Margareta Rosenquist

Margareta Rosenquist, diplomerad instruktör samt workshopledare, fd speciallärare i Kristianstad, har lång erfarenhet av att lära ut vår metod i förskola, grundskola och på gymnasiet. Margareta har med sin kompetens som mellanstadielärare och speciallärare under många år arbetat på Fjälkinge skola där vår metod för lugn och ro fördes in bland elever och lärare.

Kontakta oss

Lediga tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster.