Drömmen om det goda

Drömmen om det goda  är en ideell förening med mer än 25 års erfarenhet av att ge barn, unga och vuxna kunskap och utbildning inom stillhet och mindfulness främst i skolans värld. Forskning och erfarenhet stödjer vårt gedigna och uppskattade arbete. Vi vill med hjälp av våra förebyggande insatser minska psykisk ohälsa och öka möjligheter till välbefinnande bland barn, unga och vuxna. Verksamheten är politiskt och religiöst oberoende.

Mer än 1500 lärare och över 15 000 barn och unga har fått möjlighet att ta del av och använda vår enkla metod för lugn och ro.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har lokala och regionala företrädare på flera platser i Sverige. Internationellt kallas organisationen Dream of the good. I Norge finns också en organisation sedan många år. 

 

Värdegrund

Vår verksamhet grundar sig på förståelsen att varje människa har ett inre värde, en potential av godhet, medkänsla och vishet – grunden för de mänskliga rättigheterna och även för skolans värdegrund. 

Mänskliga rättigheter – Barnkonventionen

En viktig drivkraft i vårt arbete är barns rättigheter som tydligt framgår i Barnkonventionen. Dess fyra grundprinciper om barns lika värde, barnens bästa, rätten till liv, lek och utveckling, rätten att få bli lyssnad på och få sin åsikt respekterad. Drömmen om det godas metod som används i våra utbildningar bygger på dessa grundprinciper.

Hur fungerar det?

Vår metod är baserad på stillhet och mindfulness. Den består av fyra enkla övningsformer som är anpassade till olika åldrar. 

För att på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt nå barn och unga i förskola och skola samt säkerställa att metoden lever kvar i skolan utbildas lärare/elevhälsa/skolpersonal. Dessa personer använder sedan metoderna i sina barn/elevgrupper. De äldre eleverna på gymnasiet och åk 6-9 i grundskolan nås direkt genom workshops av våra instruktörer på samma sätt som under projektet Mitt lugn. Om du vill lära dig mer om vår metod kan du gå in här!

Vad är Mitt lugn?

Mitt Lugn är från början namnet på ett projekt för och initierat av gymnasieungdomar. Projektet stöttades av Allmänna arvsfonden under 2015 – 2018. Syftet var att ge elever på gymnasieskolor möjlighet att minska stress och öka studiero med mindfulness. Under projektet skapades en app i samverkan med gymnasieungdomar som stöd för de drygt 3000 gymnasieelever som deltog. När projektet nådde sitt slut valde vi att integrera det i vår verksamhet. Framöver används namnet för förenklad kommunikation med ökad kännedom och anpassning i digitala media.  

Lugn är någonting dyrbart och oerhört viktigt för varje individ att äga. Genom utbildningar och kommunikation får du kunskap och redskap för din egen väg till lugn och ro. Den kunskap du får tillgång till är din egen, därför kallar vi den för Mitt lugn.

 

Historik

Drömmen om det goda växte fram ur ickevåldsprojektet ”Dalai Lamas perspektiv” som genomfördes med 24 kommunala Stockholmsgymnasier i samarbete med Stockholms stad läsåret 1995-96. Idag har vi lång och genuin erfarenhet med stillhetsövningar på alla nivåer i skolan. Barn och elever i alla åldrar och inte minst lärare tycker om och mår bra av korta stunder av stillhet i sin vardag.

Drömmen om det goda metoden grundas på forskning och erfarenhet och har skapats och utvecklats av Anna Bornstein i nära samarbete med rektorer, lärare och andra experter på alla nivåer av skola från förskola till gymnasium.

Vi har drivit en mängd dokumenterade projekt och byggt upp ett nätverk av skolor och lärare som arbetar med metoden. Drömmen om det goda mottog Ickevåldspriset från Sveriges kristna råd 2008.

Grundare

Anna Bornstein
Anna Bornstein är initiativtagare och medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat Drömmen om det godas metod. Hon är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Under många år skrev hon på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, stillhet, djuppsykologi och icke-våld.

Marie Boris-Möller
Marie Boris-Möller är medgrundare till den ideella föreningen Drömmen om det goda med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och den ideella sektorn. Marie leder idag den operativa verksamheten som generalsekreterare för Drömmen om det goda.

I samband med icke-våldsprojektet med gymnasieungdomar i Globen 1995-1996 bildades en Stiftelse med namnet Det Andra. Stiftelsen blev senare en ideell förening som också namnändrades till Drömmen om det goda. Anders Byström, Jan Aronsson, Anna Bornstein och Marie Boris-Möller var alla medgrundare till Stiftelsen Det Andra.

Medarbetare

Marie Boris-Möller, generalsekreterare 
marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se

mobil: 0708-58 11 54

Anneli Backlund, administratör

Katja Wennerfors, utbildningsansvarig katja.wennerfors@drommenomdetgoda.se 

mobil: 0701-55 13 15

Övrig info och kontakt:
kontakt@drommenomdetgoda.se 

tel: 08-660 04 25

Lokala samordnare

Hans Kernell /Jämtland / Östersund hans.kernell@drommenomdetgoda.se

Ingrid Torstensson /Skåne/ Åhus/Kristianstad ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se

Malin Lidén / Dalarna/Tällberg malin.liden@drommenomdetgoda.se

Verksamhetsberättelse & stadgar

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse

Här kan du läsa våra stadgar

Årsmöte 10 maj 2021

Välkommen till Drömmen om det godas digitala årsmöte den 10 maj 2021 kl. 18.30. För att delta behöver vi din anmälan senast den 27 april. Läs inbjudan och dagordning nedan för närmare uppgifter.

Inbjudan Årsmöte

Dagordning Årsmöte

Styrelsen

Tord Hallberg

Ordförande
Tord Hallberg, fd rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gymnasieskolan medverkade i Allmänna arvsfondsprojektet ”Mitt lugn”. Genomgående har karriären präglats av ett stort engagemang för ungdomar inom idrott och skola för och med eleverna i centrum.

Ulrika Sedell

Vice ordförande
Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare. Gedigen erfarenhet från skolan, bland annat som utbildningsansvarig för förtroendevalda och medlemmar hos Lärarförbundet, styrelseordförande för en grundskola och konsult. Vidare har Ulrika varit vd för flera ledarskapsbyråer och är certifierad mindfulnessinstruktör, coach och ACT.

Lisa Gawell

Ordinarie ledamot
Lisa Gawell, utbildningsansvarig på Raoul Wallenberg Academy. Lisa är utbildad pedagog och har arbetat som SO-lärare på högstadiet i många år samt arbetat på Liber med läromedel och drivit eget företag under fyra år med fokus på vad som driver och motiverar oss att prestera. Lisa är även utbildad i fredskraftqigong som tillhör rörelsedelen i de utbildningar som Drömmen om det goda erbjuder.

Malin Dahlberg Markstedt

Ordinarie ledamot
Malin Dahlberg Markstedt, GS på Riksförbundet Sankt Lukas samt VD för verksamhetens båda bolag. Tidigare Manager på Rädda Barnens globala center för barnrättsrådgivning till företag:”Child Rights & Business”. Arbetar med frågor om psykosocial hälsa, social hållbarhet, välfärdsutveckling & barns rättigheter som central styråra för långsiktigt hållbar utveckling. Jur. kand. inriktning folkrätt. Tidigare koordinator i staben på myndigheten Barnombudsmannen, Generalsekreterare vid Global Child Forum & projektledare för firandet av Barnkonventionen 20 år i Sverige. Erfarenhet från arbete med sociala välfärdsfrågor i Stockholms stad, arbete med bl.a ungdomsfrågor & social ekonomi samt storstadsutveckling i regeringskansliet.

Esabelle Dingizian

Ordinarie ledamot
Esabelle Dingizian har sedan 2003 verkat inom den politiska sfären på heltid. Mellan 2006–2018 arbetade hon som riksdagsledamot och mellan åren 2014–2018 som tredje vice talman. Tidigare har Esabelle jobbat inom offentliga sektorn samt varit ideellt aktiv inom olika föreningar och näringsliv.

Daniel Richardsson

Styrelsesuppleant
Daniel Richardsson är certifierad innovationsledare med inriktning styrkebaserad organisationsutveckling, design och aktionsforskning genom Appreciative Inquiry, frågandets konst. Under 2020 arbetar han på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med att stärka företag på Sveriges landsbygder genom designmetodik. Daniel har lång erfarenhet av Drömmen om det godas fyra metoder. Han är en av våra diplomerade instruktörer, medverkande i projektet Mitt lugn och är Biyun qigonginstruktör sedan 20 år. Daniel arbetar sedan 2010 långsiktigt med att stötta kvalitetsarbetet med Drömmens certifierade förskolor Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun.

Anne Marie Brodén

Adjungerad ledamot & Ordförande Advisory Board
Anne Marie Brodén, adjungerad ledamot & Ordförande Advisory Board. Utbildad i mindfulness och ordförande i Mindful Nation Sverige. Riksdsdagsledamot 2002-2014, utbildningsnämndens ordförande i sin hemkommun i Halland under 3 år och landstingsråd i 10 år. 2014 utsåg regeringen Anne Marie till ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset som arbetar med barnrättsfrågor och stödjer forskning. Anne Marie ingår även i regeringens Barnrättsdelegation och är ordförande i Sätra Bruks Herrgård och utbildningsbolaget Allmänna Barnhuset i Sverige AB. 2015 -2020 var Anne Marie ordförande i Drömmen om det goda.

Marie Boris-Möller

Adjungerad & Generalsekreterare
Marie Boris-Möller är medgrundare och generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda. Marie har med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och ideella sektorn samt startat upp och drivit Charity rating. Marie har även varit Sponsorchef på Posten, Marknadschef på Emotion, Chef Externa relationer Tekniska museet samt konstkonsult i London och i Stockholm. Marie är Jur.kand och DIHR leder idag den operativa verksamheten för Drömmen om det goda.

Daniel Richardsson

Styrelsesuppleant
Daniel Richardsson är certifierad innovationsledare med inriktning styrkebaserad organisationsutveckling, design och aktionsforskning genom Appreciative Inquiry, frågandets konst. Under 2020 arbetar han på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med att stärka företag på Sveriges landsbygder genom designmetodik. Daniel har lång erfarenhet av Drömmen om det godas fyra metoder. Han är en av våra diplomerade instruktörer, medverkande i projektet Mitt lugn och är Biyun qigonginstruktör sedan 20 år. Daniel arbetar sedan 2010 långsiktigt med att stötta kvalitetsarbetet med Drömmens certifierade förskolor Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun.

Tord Hallberg

Ordförande
Tord Hallberg, fd rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Gymnasieskolan medverkade i Allmänna arvsfondsprojektet ”Mitt lugn”. Genomgående har karriären präglats av ett stort engagemang för ungdomar inom idrott och skola för och med eleverna i centrum.

Ulrika Sedell

Vice ordförande
Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare. Gedigen erfarenhet från skolan, bland annat som utbildningsansvarig för förtroendevalda och medlemmar hos Lärarförbundet, styrelseordförande för en grundskola och konsult. Vidare har Ulrika varit vd för flera ledarskapsbyråer och är certifierad mindfulnessinstruktör, coach och ACT.

Lisa Gawell

Ordinarie ledamot
Lisa Gawell, utbildningsansvarig på Raoul Wallenberg Academy. Lisa är utbildad pedagog och har arbetat som SO-lärare på högstadiet i många år samt arbetat på Liber med läromedel och drivit eget företag under fyra år med fokus på vad som driver och motiverar oss att prestera. Lisa är även utbildad i fredskraftqigong som tillhör rörelsedelen i de utbildningar som Drömmen om det goda erbjuder.

Malin Dahlberg Markstedt

Ordinarie ledamot
Malin Dahlberg Markstedt, GS på Riksförbundet Sankt Lukas samt VD för verksamhetens båda bolag. Tidigare Manager på Rädda Barnens globala center för barnrättsrådgivning till företag:”Child Rights & Business”. Arbetar med frågor om psykosocial hälsa, social hållbarhet, välfärdsutveckling & barns rättigheter som central styråra för långsiktigt hållbar utveckling. Jur. kand. inriktning folkrätt. Tidigare koordinator i staben på myndigheten Barnombudsmannen, Generalsekreterare vid Global Child Forum & projektledare för firandet av Barnkonventionen 20 år i Sverige. Erfarenhet från arbete med sociala välfärdsfrågor i Stockholms stad, arbete med bl.a ungdomsfrågor & social ekonomi samt storstadsutveckling i regeringskansliet.

Esabelle Dingizian

Ordinarie ledamot
Esabelle Dingizian har sedan 2003 verkat inom den politiska sfären på heltid. Mellan 2006–2018 arbetade hon som riksdagsledamot och mellan åren 2014–2018 som tredje vice talman. Tidigare har Esabelle jobbat inom offentliga sektorn samt varit ideellt aktiv inom olika föreningar och näringsliv.

Daniel Richardsson

Styrelsesuppleant
Daniel Richardsson är certifierad innovationsledare med inriktning styrkebaserad organisationsutveckling, design och aktionsforskning genom Appreciative Inquiry, frågandets konst. Under 2020 arbetar han på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med att stärka företag på Sveriges landsbygder genom designmetodik. Daniel har lång erfarenhet av Drömmen om det godas fyra metoder. Han är en av våra diplomerade instruktörer, medverkande i projektet Mitt lugn och är Biyun qigonginstruktör sedan 20 år. Daniel arbetar sedan 2010 långsiktigt med att stötta kvalitetsarbetet med Drömmens certifierade förskolor Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun.

Anne Marie Brodén

Adjungerad ledamot & Ordförande Advisory Board
Anne Marie Brodén, adjungerad ledamot & Ordförande Advisory Board. Riksdsdagsledamot 2002-2014, utbildningsnämndens ordförande i sin hemkommun i Halland under 3 år och landstingsråd i 10 år. 2014 utsåg regeringen Anne Marie till ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset som arbetar med barnrättsfrågor och stödjer forskning. Anne Marie ingår även i regeringens Barnrättsdelegation och är ordförande i Sätra Bruks Herrgård och utbildningsbolaget Allmänna Barnhuset i Sverige AB. 2015 -2020 var Anne Marie ordförande i Drömmen om det goda.

Marie Boris-Möller

Adjungerad & Generalsekreterare
Marie Boris-Möller är medgrundare och generalsekreterare i den ideella föreningen Drömmen om det goda. Marie har med gedigen erfarenhet från kultur, näringsliv och ideella sektorn samt startat upp och drivit Charity rating. Marie har även varit Sponsorchef på Posten, Marknadschef på Emotion, Chef Externa relationer Tekniska museet samt konstkonsult i London och i Stockholm. Marie är Jur.kand och DIHR leder idag den operativa verksamheten för Drömmen om det goda.

Daniel Richardsson

Styrelsesuppleant
Daniel Richardsson är certifierad innovationsledare med inriktning styrkebaserad organisationsutveckling, design och aktionsforskning genom Appreciative Inquiry, frågandets konst. Under 2020 arbetar han på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med att stärka företag på Sveriges landsbygder genom designmetodik. Daniel har lång erfarenhet av Drömmen om det godas fyra metoder. Han är en av våra diplomerade instruktörer, medverkande i projektet Mitt lugn och är Biyun qigonginstruktör sedan 20 år. Daniel arbetar sedan 2010 långsiktigt med att stötta kvalitetsarbetet med Drömmens certifierade förskolor Armbandet och Kättsätter i Norrköpings kommun.

Kontaktuppgifter

Marie Boris-Möller, generalsekreterare marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se Tel: 0708-581154

Tord Hallberg, ordförande, tord.hallberg@drommenomdetgoda.se

Anne Marie Brodén, ordförande i Advisory Board, anne.m.broden@gmail.com

Tord Hallberg, ordförande
Ulrika Sedell, vice ordförande
Lisa Gawell, ordinarie ledamot
Malin Dahlberg Markstedt, ordinarie ledamot

Esabelle Dingizian, ordinarie ledamot
Daniel Richardsson, styrelsesuppleant
Anne Marie Brodén, adjungerad
Marie Boris-Möller, adjungerad ledamot och generalsekreterare

Instruktörer

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metod för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod. Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Marie Dohlmar

Ann-Kristin Källström Sundgren Rektor för Armbandet Kättsätters förskolor i Norrköping. Pionjär för införandet av Drömmen om det godas metod i förskolan. Förskolorna är landets första Certifierade Drömmen om det goda förskolor och är rankade i sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Ann-Kristin är diplomerad instruktör med lång och gedigen erfarenhet från förskolan. Hennes föredrag ger kunskap om hur hon och hennes medarbetare skapar goda förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling med Drömmen om det godas metod för lugn och ro.

Ann-Kristin Källström Sundgren

Diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Anna Lundstedt

Madeleine är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod, utbildad qigonginstruktör och musikpedagog med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Madeleine är rutinerad, inkännande och lekfull med stor erfarenhet av att utbilda.

Madeleine Mac Donald

Marie har arbetat med Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan och förskolan sedan 2006. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder. Marie är qigonginstruktör och har i över 20 år undervisat i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Hon arbetar nu som pedagog och kock på förskolan Armbandet.

Marie Dohlmar

Ann-Kristin är förskolechef för Armbandet och Kättsätter och en av pionjärerna i Drömmen om det goda. Hon är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder och föreläser i samband med grundutbildningen och berättar hur hon och hennes medarbetare skapar lugn och ro på de två stora förskolorna Armbandet och Kättsätter, Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor. Förskolorna rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014.

Ann-Kristin Källström Sundgren

Diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder. Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning samt av utbildning och handledning i skolan samt av barn med autism.

Anna Lundstedt

Madeleine är diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder, utbildad qigonginstruktör och musikpedagog med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Madeleine är rutinerad, inkännande och lekfull med stor erfarenhet av att utbilda.

Madeleine Mac Donald

Daniel Richardsson är diplomerad instruktör samt workshopledare med lång erfarenhet av metoden. Han har mer än 25 års erfarenhet som massör och ledare av lyssnarcirklar. Sedan år 2000 är Daniel instruktör i Qigong, stillhet och mindfullnessbaserade rörelser enligt Biyun.

Daniel Richardsson

Ingrid Torstensson, diplomerad instruktör, workshopledare och fd rektor i Kristanstad. Ingrid har många års erfarenhet som rektor och som mellanstadielärare. Fjälkinge skola arbetade med vår metod under många år då Ingrid var rektor på skolan och då tillsammans med Margareta Rosenquist, som anställd speciallärare och med speciellt uppdrag att arbetat med vår metod för lugn och ro.

Ingrid Torstensson

Diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metod och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun, där han också är samordnare för Drömmen om det goda.

Hans Kernell

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Ida Nissle

Daniel Richardsson är diplomerad instruktör samt workshopledare med lång erfarenhet av metoden. Han har mer än 25 års erfarenhet som massör och ledare av lyssnarcirklar. Sedan år 2000 är Daniel instruktör i Qigong, stillhet och mindfullnessbaserade rörelser enligt Biyun.

Daniel Richardsson

Diplomerad instruktör i Drömmen om det godas metoder och gymnasielärare med lång erfarenhet av stillhet på gymnasiet. Idag verksam på Jämtlands Gymnasium, Östersunds kommun, där han också är samordnare för Drömmen om det goda.

Hans Kernell

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Ida Nissle

Lotta är utbildad förskollärare och friskvårdskonsult samt instruktör i Drömmen om det goda. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och unga och är utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut. Lottas lugna lättsamma sätt och förmåga att få med sig barn/unga och vuxna i utbildningar är väl känt bland de som prövat.

Lotta Olsson

Margareta Rosenquist, diplomerad instruktör samt workshopledare, fd speciallärare i Kristianstad, har lång erfarenhet av att lära ut vår metod i förskola, grundskola och på gymnasiet. Margareta har med sin kompetens som mellanstadielärare och speciallärare under många år arbetat på Fjälkinge skola där vår metod för lugn och ro fördes in bland elever och lärare.

Margareta Rosenquist

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Ida Nissle

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Ida Nissle

Lotta är utbildad förskollärare och friskvårdskonsult samt instruktör i Drömmen om det goda. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och unga och är utbildad i yoga och massage på Axelsons Institut. Lottas lugna lättsamma sätt och förmåga att få med sig barn/unga och vuxna i i utbildningar är väl känt bland de som prövat.

Lotta Olsson

Margareta Rosenquist, diplomerad instruktör samt workshopledare, fd speciallärare i Kristianstad Margareta har lång erfarenhet av att lära ut vår metod i förskola, grundskola och på gymnasiet. Margareta har med sin kompetens som mellanstadielärare och speciallärare under många arbetat på Fjälkinge skola där vår metod för lugn och ro fördes in bland elever och lärare.

Margareta Rosenquist

Ingrid Torstensson, diplomerad instruktör, workshopledare och fd rektor i Kristanstad. Ingrid har många års erfarenhet som rektor och som mellanstadielärare. Fjälkinge skola arbetade med vår metod under många år då Ingrid var rektor på skolan och då tillsammans med Margareta Rosenquist, som anställd speciallärare och med speciellt uppdrag att arbetat med vår metod för lugn och ro.

Ingrid Torstensson

Ida är yogalärare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hon har lärarexamen för grundskolans tidigare år, förskola samt fritidshem samt utbildning som yogalärare. Ida är mycket uppskattad i våra utbildningar med stor förmåga genom såväl lek som närvaro att få med sig barn och vuxna.

Ida Nissle

Kontakta oss

Lediga tjänster

Vill du skapa en bättre skolmiljö för barn och unga?

Nu behöver vi dig som är van administratör med ett stort hjärta. Du får vara med och skapa lugn och ro i förskola, grundskola och gymnasium. Den metod vi använder förebygger psykisk ohälsa och minskar stress och bidrar till ökad trygghet och studiero i skolan. Arbetet baseras på forskning och erfarenhet och är mycket uppskattat bland barn, unga och lärare. Verksamheten stöds bland annat av Folkhälsomyndigheten. Tjänsten är på deltid och kan utökas och förlängas på sikt beroende på hur vår verksamhet växer.

Läs mer om tjänsten här

 

 

 

Kontaktuppgifter

Maila till: jobb@drommenomdetgoda.se

Bifoga CV – med mail och mobilnummer och några korta rader om vem du är i ditt mail så hör vi av oss inom kort.

Kontaktpersoner: Marie Boris-Möller/Tord Hallberg

Kornhamnstorg 6
103 12 Stockholm
Tel: +46(0)8-660 04 25
Postadress: Box 2064, 103 12 Stockholm

Kornhamnstorg 6
103 12 Stockholm
Tel: +46(0)8-660 04 25
Postadress: Box 2064, 103 12 Stockholm

Skapad av Zietz

Testa vår app

Testa enkla övningar och stöd för att få mer lugn och ro.
Ladda ner appen direkt till din telefon!

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.

X