Metod för lugn och ro

Med Drömmen om det goda-metoden vill vi att du oavsett ålder enkelt ska kunna hitta stunder av ro i din vardag. Vare sig du är elev, lärare, jobbar på förskola, går i grundskolan eller på gymnasiet ska du kunna hitta ditt eget lugn. Metoden grundas på erfarenhet och forskning. Om du vill hitta inspiration om metoden kan du kolla här!

Eftersom vår metod består av fyra olika övningsformer kan du pröva dig fram och hitta vad du gillar bäst. Resultatet är synligt och påtagligt redan efter en kort tid från att du börjar resan mot ditt lugn!

Fyra övningsformer

Drömmen om det goda metoden består av fyra övningsformer som är baserade på mindfulness. Du väljer själv vilka övningar du vill göra och vad du vill börja med. Tillsammans skapar de verktyg för studiero samt lugn och ro.

Stillhet

Enkla stillhets- och avslappningsövningar anpassade för olika åldersgrupper. Övningarna gör du stillasittande gärna med slutna ögon. En övning kan genomföras genom att du andas djupt och långsamt samt lyssnar på din egen andning. 

En rekom­mendation är att börja med korta övningar för att långsamt förlänga dem. Stillhetsövningarna är inte mer än max 12 minuter för de äldsta eleverna (högstadiet och gymnasiet), 5 – 6 minuter för grundskolans elever i F – åk 6 och ett par tre minuter för barn i förskolan.

Stillhetsövningen Solen i hjärtat med Anna Bornstein

Spela videoklipp

Beröring

Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barn/elever kan göra på varandra. Övningarna bygger huvudsakligen på koncentration, uppmärksamhet och närvaro. 

Reflektion

Vi använder oss av reflekterande samtal med existentiella teman såsom: vad är mod, kärlek och fred. En stor del av våra övningar bygger på att man ska lära sig att lyssna på varandra men även att lyssna på sig själv. Lyssna på vad som finns bakom orden och att tala från hjärtat. Övningen inleds med en stund av stillhet.

Rörelse

Långsam koncentrerad rörelse. Den enklaste rörelseövningen är meditativ gång och kan användas direkt utan träning. Koncentrationen består i att flytta uppmärksamheten från huvudet till fötterna och känna beröringen av foten med marken eller golvet. Du kan till exempel tänka “ja” när du sätter ner din högerfot och “tack” när du sätter ner vänsterfoten. Fredskraftqigong, barnqigong och barnyoga kräver mer övning.

Övningen utförs genom att flytta uppmärksamheten från huvudet till fötterna och känna beröringen av foten med marken eller golvet. Gången utförs så långsamt som möjligt men det viktigaste är koncentrationen.

Drömmen om det godas metod består av fyra olika övningsformer: Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse. Barnyoga ingår, liksom barn qi gong, peace power qi gong och meditativ gång, i övningsformen rörelse.

Drömmen om det godas Barnyoga riktar sig till yngre barn och elever i förskola upp till ca åk 2.

Barnen får lära sig grundrörelser hämtade från naturens och djurens värld och yogasagor. Barnyogan har även inslag av stillhet och avslappning.

Yoga är en flera tusen år gammal lära för hälsa och utveckling. Målet är att må bra i kropp och sinne, återfå sin naturliga balans och inre lugn och ro. Barnyogan som används i förskolan och skolan är helt fri från religiösa inslag. Drömmen om det godas metod kan bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro. Materialet kan med fördel knytas samman med övrig verksamhet och teman som förskolan eller skolan arbetar med. Tanken är att du som pedagog och lärare väljer de rörelser barngruppen är i behov av.

Genom barnyogan får barnen bättre kroppskännedom, rumsuppfattning, ökad styrka, smidighet och balans. Övningarna stimulerar också barnens fantasi och kreativitet.

I yogan lär vi ut tekniker och förhållningssätt som barnen kan ha användning för i resten av sina liv. De får dessutom möjlighet att stärka kontakten med varandra och förbättra sin samarbetsförmåga, då vissa rörelser görs tillsammans två och två eller med hela gruppen. Eftersom yogan är nära förknippad med drama kan den hjälpa barnen att våga se fåniga ut, våga skratta åt sig själva, vilket är något vi alla kan ha nytta av i många sammanhang i livet. Att se på varandra med humor och värme hjälper deltagarna att ha modet att göra fel och stärker klimatet i gruppen.

Drömmen om det godas barnyoga är utvecklad av Ida Nissle Quensel och Lotta Olsson – båda utbildade inom yoga och med lång erfarenheter av arbete med barn och elever i förskola och skola. Läs om utbildarna här

Drömmen om det goda ger utbildningar i barnyoga varje termin digitalt eller fysiskt på plats. Läs om kursavgift, utbildningens innehåll och upplägg i vår fördjupningsutbildning Barnyoga. Läs mer om utbildningen

Genom att imitera djur som hjort, fågel, björn, apa och tiger utvecklas barnens inlevelseförmåga, känsla och kroppsmedvetenhet. Det bidrar även till att skapa ett harmoniskt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen, sig själv och andra.

Peace power qi gong är speciellt skapad för ungdomar. Den består av vackra och starka rörelser, med en effektiv koncentration där fokus läggs på olika aspekter av naturen. Det är en modern mind/body-metod med rötter i den gamla kinesiska hälsotraditionen. Qi gong görs stående med naturlig andning. Den inleds med avslappning, långsamma koncentrerade rörelser och avslutas med självmassage av hela kroppen. I metoden används också ljudningar som är bra för kroppens inre organ och balanserar känslorna.
När du gör Peace power qi gong, kommer du i kontakt med ditt inre, vilket kan ge känsla av inre frid och en djupare förståelse. Metoden motverkar symptom orsakade av stress, såsom oro och depression, aggressivitet, och sömnlöshet. Peace power qi gong har utvecklats av Fan Xiulan, som är qi gong-mästare och läkare i traditionell kinesisk medicin. Elever på ett flertal skolor i Sverige tränar Peace power qi gong med sina lärare. Forskning har gjorts om metodens effekter på högstadieelever som fick träna Peace power qi gong 8 veckor på skoltid. 

The red shimmering peace eagle spreads its wings

On line kurs Peace Power Qi gong 590 kr:

https://courses.biyun.se/courses/peace-power-qigong

Utbilda dig för ökad studiero och lugn

Hos oss kan du utbilda dig och på så sätt minska stressen på din arbetsplats. Vi har många olika utbildningar och kan också anpassa utbildningar efter behov.

Kontakta oss om du vill veta mer

Om du har frågor eller är intresserad av att veta mer så kan du skriva dina funderingar här till oss så svarar vi inom kort.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.