Minska stress & öka studiero

Vill du också förebygga stress, öka studiero och samtidigt ge en hjälpande hand till barn och unga? Då har du kommit rätt. Drömmen om det goda metoden går ut på att göra just detta och vi är tacksamma för att fler personer vill nå samma mål som vi. Du börjar med en introduktion eller att gå en grundutbildning för att sedan kunna fördjupa dig.

Våra utbildningar

Välkommen att delta i våra introduktioner för ökad kunskap om vad enkla stillhets- och mindfulnessövningar kan innebära för dig, dina elever och din skola.

Kortare introduktioner är kostnadsfria. Anmäl dig till våra webbinarier här. Det går också bra att kontakta oss om du vill att vi kommer ut till din skola. En möjlighet för hela eller delar av din personalgrupp att delta.

Du kan också anmäla dig direkt till en grundutbildning och därefter fortsätta med någon av våra fördjupningsutbildningar i yoga eller qigong. Utbildningar avseende workshops och rektorsutbildning genomförs på förfrågan.

Vi informerar om vår metod och de positiva effekter som bekräftats både genom lång erfarenhet och forskning. Du får smakprov på det vi har att erbjuda och ökar din förståelse för hjärnans behov av lugn och ro. Lite längre introduktioner genomförs under en halv dag på plats i din skola, eller i större format för flera skolor gemensamt med upp till 200 personer. Genomförande digitalt i form av webinar eller fysiskt på plats. Ett anpassat förslag tas fram.

Grundutbildningen pågår under två dagar. Utbildningen är omväxlande med teori och praktik. Det mesta fokuset läggs på praktiken då det är viktigt att du som utbildar dig lär känna dig själv och blir bekväm med övningarna. Under teorin går vi igenom mer om oss som förening och vår metod samt forskning på både metoden i sig men även mindfulnessbaserad forskning.

Metoden är baserad på stillhet och mindfulness och innehåller de fyra övningsformerna; stillhet, beröring, rörelse och reflektion (om du vill veta mer om metoden kan du gå in här). Under de två dagarna vi har tillsammans finns det mycket tid till frågor, samtal och reflektioner. När grundutbildningen är klar kan du direkt använda metoden i skola och förskola. Ett tips är att börja med den övningsform som du känner dig mest bekväm med och sedan utökar du i din egen takt. Elevers deltagande i övningarna är frivilligt. En rekommendation är att börja med korta övningar för att succesivt bygga på. Övningarna är anpassade för olika åldersgrupper. 5-10 minuter några gånger i veckan ger resultat.

Ur innehållet:

 • Öva på de fyra övningsformerna; stillhet, beröring, reflektion och rörelse
 • Ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsövningar som gjorts inom förskola och skola
 • Ta del av forskning som visar på vikten av lugn och ro
 • Kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
 • Effektiva verktyg för att minska stress
 • Möjlighet att öka koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn och elever
 • Hjälp att förbättra din egen arbetssituation/arbetsmiljö
 • Diplom, kursmaterial, ljudfiler med övningar och information

Följande alternativ finns:
Öppen grundutbildning
Vi ordnar utbildning på flera orter i Sverige och digitalt vid fastställda datum. Du anmäler dig direkt här på hemsidan.

Pris: 3 400 kronor/person. Kursmaterial, diplom och medlemskap kostnadsfritt under ett år ingår. 

Vi kommer till din förskola/skola och håller utbildningen på plats för upp till 20 personer vid ett datum som passar dig och dina kollegor eller ger den digitalt via zoom. I båda formerna ges mycket tid åt interaktiva övningar, dialog och reflektion. Är du intresserad av en anpassad utbildning så hör av dig till kontakt@drommenomdetgoda.se

Workshops digitalt via zoom eller på plats direkt för elever tillsammans med deras lärare. Syftet är minskad stress och ökad studiero genom mindfulnessövningar. Utgångspunkten är två workshops som genomförs av våra erfarna utbildare tillsammans med elever och lärare i klassrummet/eller digitalt med åtta veckors mellanrum för egen övning. Som stöd för elevernas övning finns Appen ”Mitt Lugn”.
Skolor och kommuner erbjuds att lägga upp Appen Mitt lugn på sin egen hemsida – en del av ökade kommunikativa insatser.

Vi erbjuder alla rektorer möjligheten att gå vår digitala rektorsutbildning för att lära sig mer om Mitt lugns metod. Under utbildningen kommer du få en insikt i metoden, vad forskningen säger och vad det innebär för elevernas och personalens välbefinnande. Du får verktyg att uppfylla skollagens krav på förebyggande åtgärder för att minska stress och psykisk ohälsa. Och bidrar på så sätt till att skapa den skolmiljö som skollagen kräver, en miljö ”som präglas av trygghet och studiero”. 

Ur innehållet:

 • Forskning och statistik
 • Skolhälsovården
 • Idrott/rörelse och stillhet
 • Livsstilsfrågor, Hälsouppdrag, Psykisk ohälsa
 • Styrdokumenten
 • Metoden och de fyra övningsformerna

Plats: Digitalt via Zoom

För att föra ut Qigong samarbetar vi med Biyunakademin som arbetar med biyunqigong som är en modern mind/body metod. Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stresssjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Fredskraftqigongutbildning
Fredskraftqigongutbildningen är utformad för ungdomar från 13 år, för att främja och balansera ungdomars och unga vuxnas olika utvecklingsfaser och livssituationer. Under denna utbildning lär du dig Fredskraftens qigong för att sedan kunna lära ut den till skolungdomar. Peace Power Qigong, enligt Biyunmetoden, är en hälsofrämjande, mindfullnessbaserad, body/mind metod med rötter i den traditionella kinesiska hälsoläran.

Fredskraftens qigong utövas genom långsamma och vackra rörelser; du föreställer dig naturens olika energi- och rogivande aspekter samtidigt som din andning är naturlig. I några övningar gör du även känslobalanserande ljudningar. Övningarna är mycket uppskattade för dessa uppfriskande, rogivande och fokuserande effekter, bland såväl unga och unga vuxna som hos äldre vuxna.

Utbildningen sker i två steg under totalt fyra dagar; steg 1 två dagar och steg 2 två dagar.
Den ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Barnqigongutbildning
Barnqigong är en hälsolek för barn mellan 1-10 år. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress, stimulerar deras fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållande till både sig själva och andra.
Du lär dig Barnqigong och får
• ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande
• effektiva verktyg mot stress

Utbildningen sker i två steg under sammanlagt fyra dagar; steg 1 två dagar och steg 2 två dagar. Den ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Pris: 3 500 kronor/person. Kursmaterial och diplom ingår. Medlemskap ingår kostnadsfritt under ett år.

Barnyoga 1-8 år (2 dagar)

I fördjupningsutbildningen Barnyoga 1-8 år får du konkreta övningar som du kan använda direkt i din barngrupp.

Metoden som används idag har utvecklats av Ida Nissle Quensel och Lotta Olsson – båda med lång erfarenhet och utbildning inom yogatraditionen samt praktiskt från förskola och skola. Yogan ingår i övningsformen rörelse men har också, liksom qigongen inslag av stillhet och avslappning.

I yogan för yngre barn och elever (förskola till ca åk 2) får barnen lära sig grundrörelser hämtade från djurens och naturens värld och yogasagor.

Yogan som används grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulness-metoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet. Den yoga som används är en hälsopraxis och precis som qigong helt fri från religiösa inslag.

Metoderna kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Pris: 2 950 kronor/person. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår. 

Yoga 9-19 år (2 dagar)

I fördjupningsutbildningen Yoga 9-19 år får du konkreta övningar som du kan använda direkt i din elevgrupp.

Metoden som används idag har utvecklats av Ida Nissle Quensel och Lotta Olsson – båda med lång erfarenhet och utbildning inom yogatraditionen samt praktiskt från förskola och skola. Yogan ingår i övningsformen rörelse men har också, liksom qigongen, inslag av stillhet och avslappning.

I yogan för de äldre barnen och ungdomarna läggs fokus på andningen och övningarna görs mer sammanhängande. Eleverna kan också göra övningarna två och två.

Yogan som används grundas på modern medicinsk vetenskap och mindfulness-metoder som motverkar stress och stärker känsloreglering och kroppsmedvetenhet. Den yoga som används är en hälsopraxis och precis som qigong helt fri från religiösa inslag.

Metoderna kan, efter genomgången utbildning, direkt användas i klasser och barngrupper, för att bidra till skollagens krav på en skolmiljö med trygghet och arbetsro.

Pris: 2 950 kronor/person. Kursmaterial, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår. 

Vem kan utbilda sig?

De utbildningar som ligger ute på vår hemsida vänder sig till alla som arbetar på förskola upp till och med gymnasiet. Du kan vara pedagog, rektor, jobba i elevhälsan eller ha en annan tjänst i skolans värld. Utbildningar finns på flera orter i landet. För mer information se nedan.  

Vill du så kommer vi till din skola!

Vi kommer gärna till din skola/kommun och håller introduktioner och utbildningar. En möjlighet för hela eller delar av personalgruppen. Tid för genomförande anpassas efter behov. Välkommen att kontakta oss för ett anpassat förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se

Kalendarium

HT 2023

11 aug Grundutbildning (dag 1) Söderparkskolan i Vinslöv

15 aug Digital Barnyogautbildning (dag 1)

15 aug Introduktion Idrottsgymnasiet Nacka

15-16 aug Prova på Drömmen om det goda ombord på Wetsera, Öregrund

16 aug Digital Grundutbildning (dag 2)

29 aug Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

12 sep Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

26 sep Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

29 sep Grundutbildning (dag 2) Söderparkskolan i Vinslöv

10 okt Frukostmöte med öppet hus, Ekskäret Klustret, Stockholm

10 okt Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

11-12 okt Grundutbildning i Norrköping

24 okt Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19 

Under hösten Grundutbildning i Åhus

1 nov Digital Grundutbildning (dag 1) kl. 10-17

3 nov Digital Barnyogautbildning (dag 2)

7 nov Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

10 nov Grundutbildning (dag 3) Söderparkskolan i Vinslöv

17 nov Återträff i Åhus 13:00-15:30

21 nov Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

22 nov Digital grundutbildning (dag 2) kl. 15-18

5 dec Drömmen om det godas ungdomsgrupp kl. 17-19

6 dec Digital grundutbildning (dag 3) kl. 15-18

Boka utbildning

Hos oss kan du utbilda dig och på så sätt minska stressen på din arbetsplats. Vi har många olika utbildningar från grundutbildning till mer fördjupade utbildningar inom mindfulness. 

Alla som går någon av våra utbildningar erbjuds muntligen att bli stödmedlemmar kostnadsfritt under ett år.

Oktober

OktGrundutbildning i höst, Åhus

11OktHela dagen12Grundutbildning, Norrköping

November

01Nov00:0023:59Digital Grundutbildning 1 nov + 22 nov + 6 dec

17Nov13:0015:30Återträff, Åhus

Kontakta oss om du vill veta mer

Om du har frågor angående någon utbildning eller är intresserad av att veta mer så kan du skriva dina funderingar här till oss så svarar vi inom kort.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.