Minska stress & öka studiero

Vill du också förebygga stress, öka studiero och samtidigt ge en hjälpande hand till barn och unga? Då har du kommit rätt. Drömmen om det goda metoden går ut på att göra just detta och vi är tacksamma för att fler personer vill nå samma mål som vi. Du börjar med en introduktion eller att gå en grundutbildning för att sedan kunna fördjupa dig.

Våra utbildningar

Välkommen till oss!
Vi har regelbundet öppna introduktioner och grundutbildningar för personal. Se datum längre ned. 

Vi kommer också gärna till din arbetsplats för en skräddarsydd introduktion, grundutbildning för personal eller workshop med elever. Läs mer nedan och kontaka oss på kontakt@drommenomdetgoda.se för ett förslag på upplägg.

Vi erbjuder även gratis webbinarier för ökad kunskap om vad stillhets- och mindfulnessövningar kan innebära för dig och din barngrupp/skolklass. Läs mer här.  

Du kan också delta i våra utbildningar i barnyoga eller qigong. Läs mer nedan.

Vi informerar om vår metod och de positiva effekter som bekräftats både genom lång erfarenhet och forskning. Du får smakprov på det vi har att erbjuda och ökar din förståelse för hjärnans behov av lugn och ro. Lite längre introduktioner genomförs under en halv dag på plats i din skola, eller i större format för flera skolor gemensamt med upp till 200 personer. Genomförande digitalt i form av webinar eller fysiskt på plats. Ett anpassat förslag tas fram.

Grundutbildningen pågår under två dagar. Utbildningen är omväxlande med teori och praktik. Det mesta fokuset läggs på praktiken då det är viktigt att du som utbildar dig lär känna dig själv och blir bekväm med övningarna. Under teorin går vi igenom mer om oss som förening och vår metod samt forskning på både metoden i sig men även mindfulnessbaserad forskning.

Metoden är baserad på stillhet och mindfulness och innehåller de fyra övningsformerna; stillhet, beröring, rörelse och reflektion (om du vill veta mer om metoden kan du gå in här). Under de två dagarna vi har tillsammans finns det mycket tid till frågor, samtal och reflektioner. När grundutbildningen är klar kan du direkt använda metoden i skola och förskola. Ett tips är att börja med den övningsform som du känner dig mest bekväm med och sedan utökar du i din egen takt. Elevers deltagande i övningarna är frivilligt. En rekommendation är att börja med korta övningar för att succesivt bygga på. Övningarna är anpassade för olika åldersgrupper. 5-10 minuter några gånger i veckan ger resultat.

Ur innehållet:

 • Öva på de fyra övningsformerna; stillhet, beröring, reflektion och rörelse
 • Ta del av erfarenheter av att arbeta med stillhetsövningar som gjorts inom förskola och skola
 • Ta del av forskning som visar på vikten av lugn och ro
 • Kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser
 • Effektiva verktyg för att minska stress
 • Möjlighet att öka koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn och elever
 • Hjälp att förbättra din egen arbetssituation/arbetsmiljö
 • Diplom, kursmaterial, ljudfiler med övningar och information

Följande alternativ finns:
Öppen grundutbildning
Vi ordnar utbildning på flera orter i Sverige och digitalt vid fastställda datum. Du anmäler dig direkt här på hemsidan.

Pris: 3 400 kronor/person. Kursmaterial, diplom och medlemskap kostnadsfritt under ett år ingår. 

Vi kommer till din förskola/skola och håller utbildningen på plats för upp till 20 personer vid ett datum som passar dig och dina kollegor eller ger den digitalt via zoom. I båda formerna ges mycket tid åt interaktiva övningar, dialog och reflektion. Är du intresserad av en anpassad utbildning så hör av dig till kontakt@drommenomdetgoda.se

Workshops digitalt via zoom eller på plats med elever tillsammans med deras lärare. Syftet är minskad stress och ökad studiero genom mindfulnessövningar. Utgångspunkten är två workshops som genomförs av våra erfarna utbildare tillsammans med elever och lärare i klassrummet/eller digitalt med åtta veckors mellanrum för egen övning. Som stöd för elevernas övning finns Appen ”Mitt Lugn”.
Skolor och kommuner erbjuds att lägga upp Appen Mitt lugn på sin egen hemsida – en del av ökade kommunikativa insatser.

Vi erbjuder alla rektorer möjligheten att gå vår digitala rektorsutbildning för att lära sig mer om Mitt lugns metod. Under utbildningen kommer du få en insikt i metoden, vad forskningen säger och vad det innebär för elevernas och personalens välbefinnande. Du får verktyg att uppfylla skollagens krav på förebyggande åtgärder för att minska stress och psykisk ohälsa. Och bidrar på så sätt till att skapa den skolmiljö som skollagen kräver, en miljö ”som präglas av trygghet och studiero”. 

Ur innehållet:

 • Forskning och statistik
 • Skolhälsovården
 • Idrott/rörelse och stillhet
 • Livsstilsfrågor, Hälsouppdrag, Psykisk ohälsa
 • Styrdokumenten
 • Metoden och de fyra övningsformerna

Plats: Digitalt via Zoom

För att föra ut Qigong samarbetar vi med Biyunakademin som arbetar med biyunqigong som är en modern mind/body metod. Västerländsk forskning har visat att just sådan långsam koncentrerad rörelse är mycket bra mot stressjukdomar, främjar nybildning av hjärnans stamceller och är bra för hjärnverksamheten och nervsystemet.

Peace Power Qi Gong
Utbildningen är utformad för ungdomar från 13 år, för att främja och balansera ungdomars och unga vuxnas olika utvecklingsfaser och livssituationer. Under denna utbildning lär du dig Fredskraftens qigong för att sedan kunna lära ut den till skolungdomar. Peace Power Qigong, enligt Biyunmetoden, är en hälsofrämjande, mindfullnessbaserad, body/mind metod med rötter i den traditionella kinesiska hälsoläran.

Peace power qi gong utövas genom långsamma och vackra rörelser; du föreställer dig naturens olika energi- och rogivande aspekter samtidigt som din andning är naturlig. I några övningar gör du även känslobalanserande ljudningar. Övningarna är mycket uppskattade för dessa uppfriskande, rogivande och fokuserande effekter, bland såväl unga och unga vuxna som hos äldre vuxna.

Utbildningen sker i två steg under totalt fyra dagar; steg 1 två dagar och steg 2 två dagar.
Den ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Barnqigongutbildning
Barnqigong är en hälsolek för barn mellan 1-10 år. Du bekantar dig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och tar efter deras rörelser. Övningarna vävs samman med sagor och berättelser och fakta om djuren. Metoden motverkar barns rastlöshet och stress, stimulerar deras fantasi och koncentrationsförmåga och bidrar till att skapa ett kärleksfullt förhållande till både sig själva och andra.
Du lär dig Barnqigong och får
• ta del av erfarenheter med qigong som gjorts inom förskola och skola
• kunskaper och praktiska redskap som kan tillämpas direkt i barngrupper och klasser och bidra till att förbättra förutsättningarna för barnens lärande
• effektiva verktyg mot stress

Utbildningen sker i två steg under sammanlagt fyra dagar; steg 1 två dagar och steg 2 två dagar. Den ger certifiering att lära ut metoden i barngrupper och klasser inom förskola och skola. Färdigutbildade ledare förnyar sin certifiering genom att i största möjliga mån delta i planerade återträffar.

Pris: 3 500 kronor/person. Kursmaterial och diplom ingår. Medlemskap ingår kostnadsfritt under ett år.

Barnyoga (2 dagar)

Utbildning: Två dagars fördjupningsutbildning i Barnyoga.

Plats: Barnyoga ges varje skoltermin digitalt eller fysiskt på plats i Stockholm, Norrköping m.fl. orter. Utbildningen kan även ges på enskild förskola eller skola för personalgrupp/arbetslag.

Målgrupp: Lärare i förskola och grundskola F-åk 2. Barnyoga riktar sig till yngre barn och elever i förskola upp till ca åk 2.

Kursinnehåll: Du får konkreta barnyoga-övningar som du kan använda direkt efter utbildningen i din barngrupp eller i din klass med eleverna. Totalt ingår 16 olika grundrörelser hämtade från naturens och djurens värld och yogasagor. Barnyogan har även inslag av stillhet och avslappning.

Som stöd får du ett fysiskt utbildningshäfte med foton på barn som gör övningarna, instruktioner med sagoberättelser. I häftet finns även pedagogisk handledning och syfte med respektive övning. Vi har även filmat professionella yogainstruktörer som tillsammans med barn gör de 16 barnyoga-övningarna. Du får länkar till dessa barnyoga-filmer så att du kan spela upp direkt i barngruppen/klassen eller använda som stöd i din inlärning/utövning.

Drömmen om det godas metod består av fyra olika övningsformer: Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse. Barnyoga ingår, liksom barn qi gong, peace power qi gong och meditativ gång, i övningsformen rörelse.

Utbildare: Ida Nissle Quensel och Lotta Olsson, som tillsammans har utarbetat Drömmen om det godas Barnyoga. Läs om utbildarna här

Pris: 2 950 kronor/person. Kursmaterial med utbildningshäfte och digitala länkar till filmer och ljudfiler, diplom och medlemskap i Drömmen om det goda under ett år ingår.

Läs om övningsformen Barnyoga

Se aktuella utbildningsdatum för Barnyoga i vårt kalendarium

Boka utbildning här 

Ungdomsgruppen

Vi organiserar events, kvällshäng och workshops varje termin i samarbete med gymnasie- och grundskolor, fritidsgårdar och andra ideella organisationer. Eventen är öppna för alla. Hör gärna av dig till oss om du vill vara med i ungdomsgruppen, att vi kommer till din skola eller samverkar med din organisation: anna.lundstedt@drommenomdetgoda.se 070-4242724

Drömmens ungdomsgrupp träffas i Stockholm tisdagar kl 17-19 varannan vecka under vårterminen och höstterminen. Varje träff äter vi middag eller fikar tillsammans. Vi delar reflektioner och idéer med varandra i reflekterande samtal. Vi prövar qi gong, yoga, beröring/massage och olika stillhets- och avslappningsövningar när vi ses. Gemensamt utforskar vi vad som ger lugn och hur vi kan hantera stress och utmaningar.

Vi går olika program på gymnasiet, i högstadiet, pluggar på universitetet och arbetar på förskola. Två av oss har haft mental träning som tillvalsämne i gymnasiet men för de flesta av oss är stillhetsövningar, mindfulness, yoga och qi gong något helt nytt. Övningarna som vi gör tillsammans är enkla. Man behöver inte kunna eller veta något speciellt innan för att vara med. Stillhet är inte något konstigt eller svårt, utan lika naturligt som att andas in. Det handlar inte om att lära sig något nytt egentligen utan att minnas det som vi redan vet och är. Varje natt när vi somnar sjunker medvetandet inåt och vi går in i djup avslappning. Ju mer vi övar på att hitta tillbaka till den platsen i oss själva även under dagarna när vi är vakna, desto mer närvarande kan vi vara.
Se aktuella event här i vårt kalendarium 

Du kan även följa oss på TIK TOK drommenomdetgoda Se kort film

Drömmen om det godas ungdomsgrupp utvecklades i Stockholm 2021 och består av ungdomar mellan 14-21 år. Just nu är sju ungdomar anställda av Drömmen för att vara med och utveckla Drömmens arbete och nätverk: Lisa Hong, Lily Tian, Alina Kontkanen, Zabih Hamidi, Eleanor Bornstein, Olivia Voght Holst och Tyra Wirén. Ungdomsgruppen samordnas av Drömmens utbildningsledare Anna Lundstedt.
Syftet med ungdomsgruppen är att samla ungas engagemang och erfarenheter. Vi vill sammanföra ungdomar som är intresserade av mindfulnessbaserade stillhetsmetoder och inre omställning för hållbar social utveckling. Vi utbildar unga som kan inspirera jämnåriga att hitta sin egen väg till lugn och ro. Vi vill sprida Drömmen om det godas metod och app Mitt lugn till skolor, fritidsgårdar, föreningar och ungdomsorganisationer. Målet är att utveckla nätverk och samverkan mellan ungdomsgrupper/råd och elevrådsorganisationer för att gemensamt kunna påverka och förbättra skolans arbetsmiljö och öka den psykiska hälsan hos barn och unga. 

 

”Att hitta ett lugn inom mig själv med hjälp av meditation har varit avgörande för min hälsa. Drömmen om det godas metod är någonting som jag vill lära mina framtida barn och i princip alla jag stöter på. Stillheten tystar mina tankar, rörelsen tillför en sensorisk stimuli inuti mig. Beröringen ger mig rysningar längs ryggraden, fötterna och huvudet. Stillhetsövningarna ger mig en djup avslappning. Alla borde testa att slappna av på djupet. Du som intalar dig själv att du inte har tid, är den som behöver avsätta tid åt meditation och ditt inre allra mest. Därför uppmuntrar jag dig att investera i dig själv här och nu. Ingen stoppar dig förutom DU. If you keep waiting for the right time you will be waiting forever.” Gymnasieelev, ungdomsgruppen 

”Jag kommer hit till Drömmen om det goda just för att ta en minut för avslappning. Rörelserna som vi gör hjälper mig att släppa andra tankar och bara slappna av. Övningarna hjälper mig att hitta mitt lugn. Min kropp slappnar av när jag gör rörelserna.” Gymnasieelev, ungdomsgruppen 

”Vägen till att minska stress. Innan jag började med Drömmen om det goda så hade jag mycket stress, men efter jag gick med i Drömmen och har gjort övningar som yoga och qi gong så har all stress börjat minska. Det är så viktigt att kunna hantera stress. Innan du ger upp – lär dig att vila!” Gymnasieelev, ungdomsgruppen

Vem kan utbilda sig?

De utbildningar som ligger ute på vår hemsida vänder sig till alla som arbetar på förskola upp till och med gymnasiet. Du kan vara pedagog, rektor, jobba i elevhälsan eller ha en annan tjänst i skolans värld. Utbildningar finns på flera orter i landet. För mer information se nedan.  

Vill du så kommer vi till din skola!

Vi kommer gärna till din skola/kommun och håller introduktioner och utbildningar. En möjlighet för hela eller delar av personalgruppen. Tid för genomförande anpassas efter behov. Välkommen att kontakta oss för ett anpassat förslag på kontakt@drommenomdetgoda.se

Boka utbildning eller webbinarium

Hos oss kan du bli inspirerad och utbilda dig och på så sätt minska stressen på din arbetsplats. Vi har många olika utbildningar från grundutbildning till mer fördjupade utbildningar inom mindfulness. Ett par gånger per år har vi också stimulerande webbinarier.

Alla som går någon av våra utbildningar erbjuds muntligen att bli stödmedlemmar kostnadsfritt under ett år.

Augusti

12AugHela dagenBarnyogautbildning 12 aug och 18 okt 2024. Digitalt

September

02Sep15:1516:00Webbinarium - Vad säger forskningen om mindfulness i skolan?

Oktober

28Okt00:0023:59Grundutbildning 28 okt, 18 nov och 4 dec, Göteborg.

30Okt00:0023:59Grundutbildning 30 okt, 21 nov och 5 dec 2024, digital.

Kalendarium

VT 2024

16 jan Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19 

17 jan Workshop Globala gymnasiet Stockholm

19 jan Workshop Globala gymnasiet Stockholm

21 jan Studiebesök ungdomsgruppen

30 jan Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19

13 feb Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19 

27 feb Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19 Planering

29 feb Introduktion rektorer förskola Finspångs kommun

4 mar Introduktion Thoren framtid grundskola i Stockholm/Telefonplan

5-6 mar Grundutbildning Norrköping Fullbokad

11 mar Introduktion Thoren framtid grundskola Axona, Tollarp, Skåne

13 mar Workshop Globala gymnasiet Stockholm 10.40-14.20

14 mar Workshop Globala gymnasiet Stockholm 9-12

26 mar Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19

9 apr Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19

16 apr Studiebesök/utbyte Uppsala Ungdomsgrupp Uppsala

22 apr Workshop Marina läroverket kl 8.30-10

22 apr Vidareutbildning Didaktus gymnasium, Liljeholmen 

23 apr Ungdomsgruppen Surbrunnsgatan 36 kl 17-19

29 april + 30 maj Grundutbildning Åhus

6 maj Introduktion Hjortakroksskolan, Sölvesborg

7 maj Workshop Didaktus gymnasium & Praktiska gymnasiet, Liljeholmen

14 maj Drömmen om det godas årsmöte tisdagen den 14 maj 2024

21 maj Studiebesök/utbyte Moderna museet Moderna museets ungdomsråd

25-26 maj Ungdomsgruppen Vandring med övernattning i Stockholms skärgård

10 juni +13 augusti Grundutbildning Åhus för personal i förskola, grundskola, gymnasium.

13 juni
Workshop Östhammar i samarbete med bygdegårdsföreningen Källör

18 juni +12 augusti Grundutbildning Digitalt. Finansierad av Folkhälsomyndigheten. FULLT!

16-17 jul Workshop Öregrund MS Wetsera

13-14 aug Workshop Öregrund MS Wetsera

12 aug + 18 okt Barnyogautbildning Digitalt

2 sep Webbinarium: Vad säger forskningen om mindfulness i skolan?

28 okt + 18 nov + 4 dec
Grundutbildning, Göteborg

30 okt + 21 nov + 5 dec
Grundutbildning, digitalt

Kontakta oss om du vill veta mer

Om du har frågor angående någon utbildning eller är intresserad av att veta mer så kan du skriva dina funderingar här till oss så svarar vi inom kort.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.