Projekten som minskar stress

Vi har haft olika projekt under årens gång och har ständigt nya projekt i rullning. Ett av våra största projekt är projektet Mitt lugn som stöttades av Allmänna arvsfonden. Här delar vi med oss om våra projekt, gamla som nya, för att du ska få en djupare förståelse för vårt arbete.  

Mitt lugn började som ett projekt

Vår app Mitt lugn togs fram i samband med ett projekt för gymnasieungdomar och finansierades under tre år av Allmänna arvsfonden. Syftet var att ge elever på gymnasieskolor möjlighet att minska stress och öka studiero med mindfulness. Eleverna fick möjlighet att öva mindfulnessbaserade övningar som aktivt hjälpte dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

Två workshops genomfördes med åtta veckors mellanrum med våra utbildade handledare direkt med eleverna och deras mentor. Däremellan fick de uppdrag att öva tillsammans 5–10 minuters lektionstid 2–3 ggr i veckan för eleverna. Appen Mitt lugn var ett stöd också för enskilda övningar. Utöver kunskap om och möjligheterna med mindfulnessbaserad övningar fick eleverna också kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. 

Projektet nådde ut till över 3000 ungdomar och 1000 lärare, elevhälsopersonal och skolledningar. 90% av eleverna som deltog var väldigt positiva.

Genom projektet Mitt lugn för gymnasieskolan och dess framgång integrerades det i den ordinarie verksamheten. Projektet bidrog till att verksamheten kunde nå gymnasieelever som vi tidigare inte skulle ha nått. 

Frågor om projekt

Om du har frågor om något av våra projekt eller vill inleda ett projekt med oss är du varmt välkommen att kontakta oss nedan.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.