Drömmen om det godas Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter vid utbildningar, evenemang etc.
När du anmäler dig till evenemang i vår regi, som olika utbildningar, inspiration, introduktion, workshops, konferenser, nätverksträffar, möten, etc. kommer dina uppgifter som; namn, titel, organisation och e-postadress, samt adress att läggas in i en deltagarlista. Listan delas ut till deltagarna i det evenemang du anmält dig till i skriftlig och/eller digital form. Deltagarlistan läggs även in i vårt register. Deltagarlistan läggs även in i vår konferensapp, i de fall appen nyttjas för evenemanget. Deltagarlistan kan även komma att diarieföras. Uppgifter du anmält om t.ex. allergier, behov av hjälpmedel, specialkost etc. hanteras endast internt och direkt med de parter vi anlitar för evenemanget, för att kunna tillgodose dina behov och uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. Drömmen om det goda samverkar också med andra organisationer och studieförbund men delar inte de register som finns med dessa. Uppgifter du anmält om t.ex. allergier, behov av hjälpmedel, specialkost etc. hanteras endast internt och direkt med de parter vi anlitar för evenemanget, för att kunna tillgodose dina behov och uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.

Om GDPR – General Data Protection Regulation
EU:s dataskyddsförordning – EU:s data (EU) 2016/679 (GDPR) gäller för alla EU:s medlemsstater sedan 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgifts-lagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, t.ex. olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL. Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bl.a. stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde. Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för Drömmen om det goda?
Verksamheten upprättar personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet, som går ut på att bedriva utbildnings- och kursverksamhet, utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling samt att presentera och sprida våra kunskaper bl.a. i samband med seminarier, konferenser och i sociala media.

Våra kontaktregister underlättar för oss att anordna utbildningsverksamhet, konferenser och seminarier, skicka ut publikationer, identifiera målgrupper som är verksamma inom barnrättsområdet samt att skicka ut vårt nyhetsbrev.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Drömmen om det goda samlat in behandlas elektroniskt. 

Drömmen om det goda kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för arkivhantering i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. När vi arrangerar utbildningar, kurser, konferenser och seminarier kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vårt uppdrag, för att kunna bjuda in till liknande tillfällen. Vi lagrar även adressuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register. Kontakta Drömmen om det goda om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Drömmen om det goda sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Registrera dig på vårt nyhetsbrev

Genom att skicka min anmälan godkänner jag villkoren.